Paskatinimai ir apdovanojimai

Laikotarpis Darbuotojų skaičius Skatinimo priemonė Skatinimo ar apdovanojimo priežastis
2022 I ketv. 2 Padėkos raštas Už aukštus mokinių akademinius,
sportinius ir meninius pasiekimus
2022 II ketv. 0    
2022 III ketv. 3 Padėkos raštas Už aukštus mokinių akademinius,
sportinius ir meninius pasiekimus
2022 IV KETV. 2 Padėkos raštas Už aukštus mokinių akademinius,
sportinius ir meninius pasiekimus
2023 I KETV. 1 Padėkos raštas

Už aukštus mokinių akademinius,
sportinius ir meninius pasiekimus

2023 II KETV. 6
Padėkos raštas
Už aukštus mokinių akademinius,
sportinius ir meninius pasiekimus
2023 III KETV. 4 Piniginė premija
Už aukštus mokinių akademinius,
sportinius ir meninius pasiekimus
2023 IV KETV. 40 Piniginė premija Už aukštus mokinių akademinius,
sportinius ir meninius pasiekimus
2024 I KETV. 0    

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ srityje „Paskatinimai ir apdovanojimai“ skelbiama informacija (nuasmeninti duomenys) apie įstaigos darbuotojų tais metais gautus paskatinimus ir apdovanojimus, paskatintų ir apdovanotų darbuotojų skaičių ir skatinimo ar apdovanojimo priežastis. Ši informacija atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.

Atnaujinta: 2024-04-17