Socialinis pedagogas

PRAŠYTI PAGALBOS NĖRA GĖDA
Svarbiausias socialinės pedagogės uždavinys - būti gimnazijoje konsultantu įvairiais su gimnazisto teisėmis, pareigomis ir jų pažeidinėjimu susijusiais klausimais.

Socialine pedagoge gimnazijoje dirba (218 kab.)

Daiva Firantienė Socialinė pedagogė (218 kab.)

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinis laikas

Pietūs

Nekontaktinis laikas

Pirmadienis

8.50 -  11.50
13.05 – 14.05
12.35-13.05 14.05 - 17.05

Antradienis

7.40 – 11.40
14.00 – 14.36
12.35-13.05 15.00 - 17.00

Trečiadienis

7.40 – 9.40
10.35 – 11.35
13.05 - 15.05
12.35-13.05 15.05 - 18.05

Ketvirtadienis

8.45 – 11.45
13.05 – 14.05
12.35-13.05 14.05 - 17.05
Penktadienis
8.45 – 9.45
10.35 – 11.35
13.05 - 14.05
12.35-13.05 14.05 - 17.05

Kontaktai Mobilusis +370 672 99232

El. paštas Rašyti

Socialinės pedagoginės pagalbos paskirtis – padėti tėvams (globėjams, rūpintojams), kad būtų įgyvendinta vaiko teisė į mokslą, užtikrinti jo saugumą mokykloje: šalinti priežastis, dėl kurių vaikas negali lankyti mokyklos ar vengia tai daryti, sugrąžinti į mokyklą ją palikusius vaikus, kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais) padėti vaikui pasirinkti mokyklą pagal protines ir fizines galias ir joje adaptuotis. Mokykla, teikdama mokiniui socialinę pedagoginę pagalbą, bendradarbiauja su socialinę pagalbą teikiančiomis tarnybomis, sveikatos priežiūros ir teisėtvarkos institucijomis ir konsultuoja mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus) ir mokytojus. Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo tvarką vaikui ir mokiniui nustato švietimo, sporto  ir mokslo ministras.

 

Atnaujinta: 2023-05-17