Mokytojai

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

El. pašto adresas

Kvalifikacinė kategorija

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai

1.

Irutė Lapinskienė Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja irute.lapinskiene@kjpug.lt Mokytoja ekspertė

2.

Eglė Litvinienė Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja egle.litviniene@kjpug.lt Mokytoja metodininkė

3.

Jadvyga Miežetienė Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja jadvyga.miezetiene@kjpug.lt Mokytoja metodininkė

4.

Janina Šidlauskienė Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja janina.sidlauskiene@kjpug.lt Mokytoja metodininkė
5. Milda Šukienė Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja milda.sukiene@kjpug.lt Mokytoja metodininkė
6. Inga Vaišvilaitė Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja inga.vaisvilaite@kjpug.lt Mokytoja

Užsienio kalbų mokytojai

7.

Živilė Tamošauskienė Anglų kalbos mokytoja  zivile.tamosauskiene@kjpug.lt Mokytoja metodininkė

8.

Vaida Bertašienė Anglų kalbos mokytoja vaida.bertasiene@kjpug.lt Mokytoja metodininkė
9. Rasa Kašinskienė  Anglų kalbos mokytoja rasa.kasinskiene@kjpug.lt Mokytoja metodininkė
10. Asta Motužienė Anglų kalbos mokytoja asta.motuziene@kjpug.lt Mokytoja metodininkė
11. Beata Viggins Anglų kalbos mokytoja beata.viggins@kjpug.lt Vyresnioji mokytoja

12.

Anna Butko–Šorienė Rusų kalbos mokytoja anna.butko.soriene@kjpug.lt Vyresnioji mokytoja

13.

Daiva Firantienė Rusų ir lotynų kalbos mokytoja daiva.firantiene@kjpug.lt Mokytoja metodininkė
14. Asta Jaramavičiūtė Vokiečių kalbos mokytoja asta.jarmalaviciute@kjpug.lt Mokytoja metodininkė

15.

Virginija Kvietkauskienė Prancūzų kalbos mokytoja virginija.kvietkauskiene@kjpug.lt Mokytoja metodininkė
16. Kristina Lileikienė Anglų kalbos mokytoja Kristina.lileikiene@kjpug.lt Mokytoja

Matematikos ir informacinių technologijų mokytojai

17.

Aušra Bončkienė Matematikos mokytoja ausra.bonckiene@kjpug.lt Mokytoja metodininkė
18. Genovaitė Markuvienė Matematikos mokytoja genovaite.markuviene@kjpug.lt Mokytoja metodininkė
19. Lijana Stabingienė Matematikos mokytoja liana.stabingiene@kjpug.lt Mokytoja
20. Edita Stalmokienė Matematikos mokytoja edita.stalmokiene@kjpug.lt Mokytoja metodininkė
21. Andrius Aniulis Matematikos mokytojas andrius.aniulis@kjpug.lt Vyresnysis mokytojas
22. Rasa Mineikienė Matematikos mokytoja rasa.mineikiene@kjpug.lt Mokytoja metodininkė

23.

Aidas Kutelis Informacinių technologijų  mokytojas aidas.kutelis@kjpug.lt Mokytojas ekspertas
24. Simas Kavarza Informacinių technologijų  mokytojas simas.kavarza@kjpug.lt Mokytojas

Gamtos mokslų mokytojai

25.

Virginija Kuprienė Fizikos mokytoja virginija.kupriene@kjpug.lt Vyresnioji mokytoja

26.

Simona Balčiūnienė Biotechnologijos, biologijos mokytoja simona.balciuniene@kjpug.lt Mokytoja metodininkė

27.

Edvinas Piktuižis Biologijos mokytojas edvinas.piktuizis@kjpug.lt Vyresnysis mokytojas
28. Rasa Šorienė Chemijos mokytoja  rasa.soriene@kjpug.lt Mokytoja metodininkė

Socialinių mokslų mokytojai

29.

Ramunė Masiokienė Dorinio ugdymo mokytoja (etika ir tikyba) ramune.masiokiene@kjpug.lt Mokytoja ekspertė
30. Dalia Šimonienė Istorijos mokytoja  dalia.simoniene@kjpug.lt Mokytoja metodininkė
31. Dalia Zibalienė Istorijos mokytoja  dalia.zibaliene@kjpug.lt Mokytoja metodininkė
32. Viktorija Zacharova Ekonomikos mokytoja viktorija.zacharova@kjpug.lt Mokytoja
33. Vilma Beržanskienė Geografijos mokytoja vilma.berzanskiene@kjpug.lt Mokytoja metodininkė

34.

Ana Gabrielė- Sabancevaitė Socemocinio ugdymo mokytoja ana.gabriele.sabancevaite@kjpug.lt Mokytoja

Menų ir sporto mokytojai

35. Stasys Stončius Muzikos mokytojas  stasys.stoncius@kjpug.lt Mokytojas metodininkas

36.

Rita Gembickienė Fizinio ugdymo mokytoja rita.gembickiene@kjpug.lt Mokytoja metodininkė
37. Vidmantas Lapinskas Fizinio ugdymo mokytojas vidmantas.lapinskas@kjpug.lt Mokytojas ekspertas
38. Milda Laureckienė Fizinio ugdymo mokytoja milda.laureckiene@kjpug.lt Mokytoja metodininkė
39. Renata Rusteikienė Dailės mokytoja renata.rusteikiene@kjpug.lt Vyresnioji mokytoja

40.

Ingridas Kiškys Sportinių šokių mokytojas ingridas.kiskys@kjpug.lt
 
Mokytojas metodininkas

41.

Ieva Litvaitytė Technologijų, dailės mokytoja ieva.litvaityte@kjpug.lt Mokytoja metodininkė
42. Vismantas Masiokas Technologijų mokytojas vismantas.masiokas@kjpug.lt Vyresnysis mokytojas
43. Eimantas Poškus Neformaliojo švietimo mokytojas eimantas.poškus@kjpug.lt Mokytojas
44. Paulius Martinkus Gitaros mokytojas paulius.martinkus@kjpug.lt Mokytojas
45. Ema Marija Maslauskaitė Šokio mokytoja ema.marija.maslauskaitė@kjpug.lt Mokytoja
Atnaujinta: 2023-10-17