Veiklos sritys

Gimnazijos veiklos sritis – švietimas, kodas 85.

Gimnazijos švietimo veiklos rūšys:

pagrindinė veiklos rūšis – vidurinis ugdymas, kodas 85.31.20;

Kitos švietimo veiklos rūšys:

pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;

sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;

kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

kitas, niekur kitur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59;

švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;

bibliotekos ir archyvo veikla, kodas 91.01.

Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

kitų maitinimo paslaugųteikimas, kodas 56.29;

kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90;

nuosavo arba nuomojamo nekilnojamo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;

kita, niekur kitur nepriskirta, asmenų aptarnavimo veikla, kodas 96.09.

 

Atnaujinta: 2023-05-17
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.45 – 11.30
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40