Biblioteka

Naujienos

Bibliotekos paslaugos:

 • Knygų ir periodikos išdavimas į namus.
 • Informacija apie bibliotekoje naujai gautas knygas, CD ir vadovėlius.
 • Reikalingos literatūros ir informacijos paieška.
 • Rekomenduojamų perskaityti knygų sąrašai moksleiviams.
 • Individuali pagalba renkantis literatūrą, CD.
 • Pagalba taikant mokomąsias programas pamokose.
 • Bibliografinių ir informacinių pamokų vedimas.
 • Darbas su viešųjų ir mokslo įstaigų bibliotekų suvestiniais katalogais.
 • Parodos, knygų pristatymai, renginiai.
 • Darbas kompiuteriu.
 • Išankstinė knygų rezervacija elektroniniu paštu.
 • Galimybė rengti savo darbų parodas.

Gimnazijos mokiniai turi puikias galimybes pasinaudoti biblioteka ir skaitykla. Čia yra 13 kompiuterių su internetine prieiga, interaktyvus žaidimų stalas, spausdintuvas, multimedia su ekranu, 1 kopijavimo aparatas, dokumentų įrišimo įrenginys, 40 darbo vietų, kur gimnazistai  ruošiasi pamokoms, projektiniams darbams, užsiima savišvieta . Bibliotekoje organizuojamos knygų, fotografijų, paveikslų parodos, eksponuojami mokinių kūrybiniai darbai, rengiami naujų knygų pristatymai, susitikimai su įvairiais žmonėmis: svečiais iš kitų mokyklų, projektų dalyviais, buvusiais gimnazistais.  Kryptingai formuojamą bibliotekos fondą sudaro 11799 knygos, 52 garsiniai regimieji dokumentai (CD).

Įdiegta mokyklų bibliotekų informacinė sistema (Tamo). Sukurta bibliotekos fondo duomenų bazė, pradėtas kompiuterizuotas skaitytojų aptarnavimas.

Apie bibliotekoje vykstančius renginius, teikiamas paslaugas, gautas knygas , parodas ir kitą informaciją  galite paskaityti gimnazijos internetinėje svetainėje.

Bibliotekos dokumentai Atnaujinta Dydis
Bibliotekos ir skaityklos veiklos planas 2024-01-17 09:36:42 148.49 KB
Gimnazijos bibliotekos dokumentų fondo apskaitos tvarkos aprašas 2023-01-18 16:28:18 351.53 KB
Gimnazijos aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas 2023-01-18 16:28:18 234.27 KB
Gimnazijos bibliotekos taisyklės 2023-01-18 16:28:18 205.57 KB

Bibliotekininkėmis gimnazijoje dirba

Zina Tenenienė Bibliotekininkė (203 kab.)

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Antradienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Trečiadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Ketvirtadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Penktadienis 8.00 – 16.30 12.00 – 12.30

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Snieguolė Jandalovienė Bibliotekininkė (203 kab.)

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

7.30 – 16.00

12.00 – 12.30

Antradienis

7.30 – 16.00

12.00 – 12.30

Trečiadienis

7.30 – 16.00

12.00 – 12.30

Ketvirtadienis

7.30 – 16.00

12.00 – 12.30

Penktadienis 7.30 – 16.00 12.00 – 12.30

Kontaktai

El. paštas Rašyti

 

2023 m. nupirkta vadovėlių  už  21652,80 eurų.

Eil.

Nr.

                                                          Pavadinimas

Kiekis vnt.

1.

Привет! : vadovėlis : 5 mokymo metai / Marytė Puzaitė, Loreta Šernienė . — Vilnius : Presvika , [2023] . — 127, [1] p. : iliustr. ; 28 cm . — ISBN: 978-609-483-239-0 . — UDK: 811.161.1(075.3)

57

2.

Žemė. Geografija 9 klasei, I dalis. / Briedis.- Loreta Latvienė, Giedrė Motiejuitė ir kt . — 2023 . — 120 p. : iliustr., žml. . — ISBN: 978-609-494-063-7

128

3.

Istorija: vadovėlis 9 klasei I dalis. / baltų lankų vadovėliai . — 2023 m.

2

4.

Istorija: vadovėlis 11 klasei. I dalis./ baltų lankų vadovėliai . — 2023 m.

2

7.

Laikas. Istorija 9 klasei, I dalis. / Briedis . — [2023] . — 159, [1] p. : iliustr., faks., portr., žml. . — ISBN: 978-609-494-066-8 . — UDK: 94(4)"1492/1914"(075.3), 94(4/9)(075.3), 94(474.5)(075.3)

129

8.

Biologija. 9 klasei, I dalis. HORIZONTAI. / Šviesa.- Jūratė Mikulevičiūtė, Inga Viltrakienė, Kęstutis Grinkevičius, Birutė Petraitienė ir kt. . — 2023 . — 135, [2] p., įsk. virš. : iliustr., portr. . — ISBN: 978-5-430-07241-4 . — UDK: 57(075.3)

129

9.

Biologija. 9 klasei,2 dalis. HORIZONTAI./ Šviesa.-2023 / Jūratė Mikulevičiūtė, Inga Viltrakienė, Kęstutis Grinkevičius, Birutė Petraitienė, Giedrė Guntarskytė-Česnauskienė . — 2023 . — 191, [1] p. : iliustr. . — ISBN: 978-5-430-07242-1 . — UDK: 57(075.3)

129

10.

Matematika. 9 klasei, I dalis. HORIZONTAI. / Šviesa.- Jūratė Gedminienė, Daiva Riukienė, Irena Šukienė, Jolanta Jačiauskaitė, Ingrida Brazauskienė . — 2023 . — 224, [1] p., įsk. virš. : iliustr. . — ISBN: 978-5-430-07274-2 . — UDK: 51(075.3)

136

11.

Matematika. 9 klasei, 2 dalis.HORIZONTAI./ Šviesa.- 2023 / Jūratė Gedminienė, Daiva Riukienė, Irena Šukienė, Jolanta Jačiauskaitė, Ingrida Brazauskienė . — 2023 . — 223, [1] p. : iliustr. . — ISBN: 978-5-430-07275-9 . — UDK: 51(075.3)

132

12.

Literatūra. 9 klasė. HORIZONTAI. I dalis. / Šviesa.-Violeta Dumčiuvienė, Vilma Dulevičienė . — 2023 . — 155, [2] p., įsk. virš. : iliustr. . — ISBN: 978-5-430-07268-1 . — UDK: 821.172(075.3), 821(075.3)

132

13.

Literatūra. 9 klasei, 2 dalis. HORIZONTAI./Šviesa.- Violeta Dumčiuvienė, Vilma Dulevičienė . — Vilnius : Šviesa , 2023 . — 167, [1] p. : iliustr. . — ISBN: 978-5-430-07269-8 . — UDK: 821.172(075.3), 821(075.3)

132

14.

Literatūra. 11 klasei, I dalis. / baltos lankos . — 2023 . — ISBN: 978-609-470-211-2

93

 

MISIJA:

 • mokymo ir mokymosi vieta su modernia informacine ir technine baze
 • patrauklus, aktyvus gimnazijos informacijos, kultūros centras
 • aktyviai dalyvauja ugdymo procese, tenkina gimnazijos bendruomenės narių informacinius poreikius

TIKSLAI:

 • įvesti kompiuterizuotą klientų aptarnavimą
 • tobulinti bibliotekos darbuotojų kompetenciją
 • plėtoti bibliotekos – informacinio centro veiklą

UŽDAVINIAI:

 • Ugdyti mokinių informacinius gebėjimus.
 • Skatinti skaitymą ir populiarinti knygą.
 • Sudaryti tinkamas sąlygas plėtoti mokinių saviraišką.
 • Kaupti informaciją apie profesinį švietimą ir supažindinti su ja mokinius.
 • Naudoti šiuolaikines technologijas bibliotekos, skaityklos veikloje.
Atnaujinta: 2024-02-07