Priėmimas į gimnaziją

Mokinių priėmimas į gimnaziją

Asmenys, pageidaujantys mokytis Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos I-IV klasėse (9-12 kl.), pirmiausia registruojasi IMRIS sistemoje.

Priregistravus mokinį IMRIS sistemoje, tėvai teikia prašymą raštu gimnazijos direktoriui.

Prie prašymo pateikiami:

  • mokinio asmens dokumento kopija,
  • pažymos apie mokymosi pasiekimus kopija.
Atnaujinta: 2023-05-17