Universitetinė veikla

Universitetinė gimnazijos veikla

 • Gimnazija turi gilias tradicijas, aukštą organizacinės kultūros lygį.
 • Gimnazija siekia tapti besimokančia organizacija, kurioje mokosi visa bendruomenė (mokiniai, tėvai ir pedagogai).
 • Įrengti modernūs, erdvūs šiuolaikiški chemijos ir fizikos, kalbų  kabinetai su laboratorijomis, kurie  padeda gerinti ugdymo procesą ir  siekti aukštesnių mokinių rezultatų.
 • Ugdymo procesas orientuotas į tyriminę, bandomąją ir akademinę veiklą skatinant mokinius atskleisti prigimtinius savo gebėjimus bei įgyti įgūdžių bei bendrųjų kompetencijų. Tai leidžia organizuoti integruotas pamokas, sudarant sąlygas mokiniams įgytas žinias pritaikyti gyvenimiškose situacijose, tai įtvirtina mokymosi dalykų vientisumą ir atskleidžiant jų ryšį.
 • Gimnazijoje dirba patyrę ir profesionalūs pedagogai: iš jų 6 pedagogai turintys mokytojo eksperto kvalifikacinę kategoriją.
 • Gimnazijoje sudaromas individualus mokinio ugdymo planas, kad gimnazijoje besimokantis mokinys turėtų galimybę atskleisti turimus savo gebėjimus, gilinti įgūdžius, įgyti gyvenimui ir būsimoms studijoms bei profesijai reikalingų kompetencijų.
 • Gimnazija patvirtindama „universitetinės“ gimnazijos vardą yra pasirašiusi 15 bendradarbiavimo sutarčių  su Lietuvos aukštosiomis mokyklomis,  kiekvienais metais organizuoja renginį „ Karjera“,  skirtą aukštųjų ir profesinių mokyklų prisistatymui.
 • Organizuojamas renginys „Pamokos kitaip“, aukštųjų mokyklų dėstytojai skaito paskaitas gimnazistams.
 • Svarbią vietą gimnazijos veikloje užima ugdymas karjerai ir karjeros planavimas. Ugdomos mokinių karjeros kompetencijas, kurios padės jiems sėkmingai pasirinkti mokymosi kryptį, ir būsimą profesiją.

Bendradarbiavimo susitarimai su Lietuvos aukštosiomis mokyklomis:

 • Bendradarbiavimo susitarimas su Klaipėdos universitetu
 • Bendradarbiavimo susitarimas su ISM Vadybos ir ekonomikos universitetu
 • Bendradarbiavimo susitarimas su Mykolo Romerio universitetu
 • Bendradarbiavimo susitarimas su Vytauto Didžiojo universitetu
 • Bendradarbiavimo susitarimas su Socialinių mokslų kolegija
 • Bendradarbiavimo susitarimas su Vilniaus dizaino kolegija
 • Bendradarbiavimo susitarimas su Vilniaus universiteto Tarptautinė verslo mokykla
 • Bendradarbiavimo susitarimas su LCC tarptautiniu universitetu
 • Bendradarbiavimo susitarimas su Vilniaus Gedimino technikos universitetu
 • Bendradarbiavimo susitarimas su Kauno technologijos universitetu
 • Bendradarbiavimo susitarimas su Šiaulių universitetu
 • Bendradarbiavimo susitarimas su Aleksandro Stulginskio universitetu
 • Bendradarbiavimo susitarimas su Lietuvos sveikatos mokslų universitetu

 Bendradarbiavimo susitarimai su kitomis įstaigomis:

 • Bendradarbiavimo susitarimas su Kretingos Marijono Daujoto progimnazija
 • Bendradarbiavimo susitarimas su Kretingos Simono Daukanto progimnazija
 • Bendradarbiavimo susitarimas su Šakių „ Varpo“ gimnazija
 • Bendradarbiavimo susitarimas su Mažeikių Merkelio Giedraičio gimnazija
 • Bendradarbiavimo susitarimas su Klaipėdos Litorinos mokykla
 • Bendradarbiavimo susitarimas su Šalčininkų r. Butrimonių pagrindine mokykla
 • Bendradarbiavimo susitarimas su Kretingos TAU
 • Bendradarbiavimo susitarimas su Kretingos visuomenės sveikatos biuru

Bendradarbiavimo susitarimai su užsienio švietimo įstaigomis:

 • Bendradarbiavimo susitarimas su Tartu Annelinna gimnazija (Estija)
 • Bendradarbiavimo susitarimas su Talino Art gimnazija (Estija)
 • Bendradarbiavimo susitarimas su Maardu gimnazija (Estija)
Atnaujinta: 2023-05-17