Skaitmeninė biblioteka

Skaitmeniniai šaltiniai 

Rekomenduojama skaityti literatūra

I klasė

I. Programinė literatūra

V.Juknaitė ,,Išsiduosi. Balsu”.
M. Remarkas ,,Trys draugai”.
S.Geda ,,Giesmė apie pasaulio medį”.
Vydūnas ,,Tėvynė ir žmogus”.
R.Gavelis ,,Jauno žmogaus memuarai” (12 laiškas).
I.Šeinius ,,Kuprelis”.
O.Vaildas ,,Doriano Grėjaus portretas”.
Pokalbis su Marija Gimbutiene ,,Iš paskutiniųjų profesorės Marijos Gimbutienės susitikimų”.
Lietuvių sakmės (apie dievus ir kitas mitines būtybes).
Pasakojimai apie Sovijų, Vaidevutį, Palemoną.
,,Eglė žalčių karalienė”.
M.Martinaitis ,,Kai sirpsta vyšnios”.
K.Donelaitis ,,Metai” (ištraukos).
Žemaitė ,,Marti”.
I.Simonaitytė ,,Aukštujų Šimonių likimas”.
L.Baliukevičius – Dzūkas ,,Dienoraštis” (ištrauka).
R.Granauskas ,,Kai šlama ąžuolai”.
A.Landsbergis ,,Žodžiai, gražieji žodžiai”

II. Rekomenduojama literatūra

R.Granauskas ,,Laimingiausioji vasara”.
T.Meras ,,Ties gatvės žibintu”.
K. Čiurlionis ,,Laiškai Sofijai”.
S. Černiauskaitė ,,Benedikto slenksčiai”.
Dž . Londonas ,,Martinas Idenas”.
M.Ivaškevičius ,,Stilius plius”.
,,Sužeistas vėjas”, ,,Kaip atsirado žemė” (sud. N. Vėlius).
,,Gyvasis vanduo”.
,,Lietuvių liaudies stebuklinės pasakos”.
M.Martinaičio pjesė pasaka ,,Žemės duktė”.
K.Saja ,,Po to, kai jie pavirto medžiais”.
V.Kudirka ,,Iš mano atsiminimų keletas žodelių”.
R.Granauskas ,,Gyvenimas po klevu”.
B.Vilimaitė ,,Apsakymai apie Žemaitę”.
G.Petkevičaitė – Bitė ,,Karo meto dienoraštis” (ištraukos).
I.Simonaitytė ,,Vilius Karalius”.
O. de Balzakas ,,Tėvas Gorijo”.

II klasė

I. Programinė literatūra

Lietuvių liaudies pasaka ,,Eglė žalčių karalienė‘‘.
Liaudies daina (3 pasirinktos dainos).
Graikų mitai (Prometėjas, Sizifas, Narcizas, Orfėjas ir Euridikė, Ikaras ir Dedalas).
Pasirinktas mitą interpretuojantis lietuvių poeto eilėraštis.
Homeras Iliada (pasirinktos giesmės; siūloma: I. 1–445, 488–530; VI. 238–529; XVI. 257–868; XVIII. 468–617; XXIV. 322–804), Odisėja (pasirinktos giesmės; siūloma: I. 1–95; V. 92–224, 366–493; VI. 110–250; IX. 82–115; X. 210 – 309; XII. 166–259; XIII. 352–411; XXI. 51–433).
Periklio kalba laidojant atėniečius iš Tukidido Peloponeso karo (ištraukos)
Sofoklis ,,Antigonė‘‘.
Horacijus ,,Jaunimui‘‘.
Kalbos, telkiančios bendruomenę (N. Sadūnaitė Kalbos teisme (ištraukos), 1975, S. Geda. Žodis Lietuvai: kalba Persitvarkymo Sąjūdžio mitinge Vingio parke 1988.07.09, Just. Marcinkevičius Kalba laidojant sausio 13 d. žuvusiuosius, V. Landsbergis Kalba Jungtinėse Tautose, 1991.09.17).
Senasis ir Naujasis Testamentai (ištraukos: Pirmasis pasakojimas apie Kūrimą (Pr 1,1–31; 2, 1–4), Kainas ir Abelis (Pr 4, 1–16), Abraomo auka ir bandymas (Pr 22, 1–19), pasakojimas apie Babelio bokštą (Pr 11). Dovydo psalmės: Kūrėjo didybė ir žmogaus orumas Ps 8, Tremtinio malda Ps 42. Kalno pamokslas (Mt 5, 38-48), Palyginimas apie talentus (Mt 25, 14–30), Sūnaus palaidūno palyginimas (Lk 15, 11–32), Himnas meilei (1 Kor 13).
Didžiųjų kunigaikščių laiškai (ištraukos iš: Gediminas „Laiškas Liubeko, Rostoko ir kitų miestų piliečiams, 1323 m. gegužės 26 d.“, Vytautas „Laiškas Šv. Romos imperijos imperatoriui Zigmantui, 1420 m. kovo 11 d.“, Vytautas „Laiškas Jogailai po Lucko suvažiavimo, 1429 m. vasario 17 d.“).
Just. Marcinkevičius ,,Mindaugas‘‘.
Dantė ,,Dieviškoji komedija‘‘ (ištraukos).
T.Meloris ,,Pasakojimas apie karalių Artūrą ‘‘(ištraukos) arba kitas pasirinktas riterinis romanas ar herojinis epas.
M. de Servantesas ,,Don Kichotas‘‘ (ištraukos).
I.Meras ,,Lygiosios trunka akimirką‘‘.
J.Grušas ,,Meilė, džiazas ir velnias‘‘.
W.Goldingas ,,Musių valdovas‘‘.
Dž. Orvelas ,,Gyvulių ūkis‘‘.
K.Binkis ,,100 pavasarių‘‘ (3 pasirinkti eilėraščiai).
K.Ostrauskas ,,Jūratė ir Kastytis‘‘ arba kita pasirinkta pjesė.

II. Rekomenduojama literatūra

I. Meras „Mane paėmė“.
I.Meras „Lygiosios trunka akimirką“.
M. Remarkas „Trys draugai“.
J.Gorderis (J. Gaarder) „Sofijos pasaulis“.
S. Černiauskaitė „Benedikto slenksčiai“.
Dž. Londonas „Martinas Idenas“.
M. Rilkė „Laiškai jaunam poetui“.
J.Grušas ,,Herkus Mantas”.
T.Meloris „Pasakojimas apie karaliųArtūrą“ (ištraukos) arba kitas pasirinktas riterinis romanas ar herojinis epas.
J.Grušas „Meilė, džiazas ir velnias“.

 

III klasė

I. Programinė literatūra

N. Kunas „Senovės Graikijos legendos ir mitai“ (I skyrius).
Homeras „Odisėja“ (pasirinktos giesmės).
Sofoklis „Antigonė“.
M. de Servantesas „Don Kichotas“ (I tomas).
V. Šekspyras. Sonetai; „Hamletas“.
J. V. Gėtė “Faustas“(I dalis).
K. Donelaitis „Metai“.
Maironis „Pavasario balsai“.
F. Dostojevskis „Nusikaltimas ir bausmė“.
J. Biliūnas. Apsakymai („Vagis“, „Ubagas“, „Kliudžiau“ ir kt.); „Liūdna pasaka“.
Šatrijos Ragana „Sename dvare“.
Vaižgantas „Dėdės ir dėdienės“ arba „Nebylys“, „Pragiedruliai“ ( ištraukos iš ,,Gondingos krašto“).
V. Krėvė „Šiaudinėj pastogėj“ ( ,,Silkės“, ,,Bedievis“ ir kiti apsakymai), „Skirgaila“.
S. Nėris „Anksti rytą“, „Prie didelio kelio“.

II. Knygos apie autorius, memuarai, kritikos straipsniai, dienoraščiai

D. Dilytė. ,,Amžinoji Roma“.
M. Gimbutienė. ,,Senoji Europa“.
A. Patackas, A. Žarskus. ,,Virsmų knyga“.
M. Eliade. ,,Amžinojo sugrįžimo mitas“.
,,Poezijos posme gyvi“.
V Kavolis. ,,Žmogus istorijoje“.
A. J. Greimas. ,,Iš arti ir toli“.
Mitologijos enciklopedija. ( I- II tomas).
L. Nakaitė. ,,Žalvariniai senolių laiškai“.
J. Brodskij. ,,Poetas ir proza“.

III. Rekomenduojama literatūra

Dantė. ,,Dieviškoji komedija“ ( ,,Pragaras“).
H. Wassmo „Dinos knyga“, ,,Aštuntas susitikimas“.
A. Baricco „Šilkas“, „Novečentas“.
M. Ondaatjė „Anglas ligonis“.
A. Makine „Prancūziškas testamentas“.
M. Kundera „Nepakeliama būties lengvybė“, „Juokingos meilės“.
S. Parulskis „Nuogi drabužiai“, „Trys sekundės dangaus“
I. Welsch „Traukinių žymėjimas“.
G. Garsija Markesas „Apie meilę ir kitus demonus“.
R. M.Remarkas „Triumfo arka“, „Trys draugai“, „Juodasis obeliskas“.
R. Gary „Aušros pažadas“.
J. Fowles „Magas“, „Prancūzų leitenanto moteris“, „Kolekcionierius“.
F. Sagan „Sveikas, liūdesy!”, „Truputis saulės šaltam vandeny“.
J. Ivanauskaitė „Kelionių alchemija“, ,,Švelnūs tardymai“.
O. Tokarščuk „Praamžiai ir kiti laikai“.
M. Axelsson „Balandžio ragana“.

IV klasė

I. Programinė literatūra

J. Savickis. Novelės ( ,,Vagis“, ,,Kova“, ,,Motina“, ,,Paskutinis rapsodas“, ,,Ūkininkai“).
V. Mykolaitis- Putinas. ,,Tarp dviejų aušrų“, ,,Altorių šešėly“.
S. Nėris. ,,Prie didelio kelio“.
A. Vaičiulaitis. Novelės( ,,Rogės“, ,,Vidudienis kaimo smuklėj“, ,,Tavo veido šviesa“, ,,Tarp šieno pradalgių“).
H. Radauskas. Eilėraščiai.
F. Kafka. ,,Metamorfozė“.
A. Kamiu. ,,Kaligula“ arba ,,Svetimas“, ,,Sizifo mitas“ – ištraukos.
B. Sruoga. ,,Dievų miškas“.
A. Škėma. ,,Balta drobulė“.
R. Granauskas. ,,Gyvenimas po klevu“ arba ,,Jaučio aukojimas“, ,,Duonos valgytojai“.
J. Aputis. Novelės ( ,, Dobilė. 1954 metų naktį“, ,,Šūvis po Marazyno ąžuolu“, ,,Autorius ieško išeities“, ,,Horizonte bėga šernai“).
S. Šaltenis .Novelės ( ,,Amžinai žaliuojantis klevas“, ,,Lich“…).
B. Vilimaitė. Novelės (,,Žinios apie mylimą žmogų“, ,,Namai“, ,,Apsiaustas“, ,,Kandžių sukapotas“, ,,Dzūkė mergaitė“).
V. Juknaitė. ,,Stiklo šalis“, ,,Tariamas iš tamsos“ arba ,,Išsiduosi. Balsu“.
Just. Marcinkevičius. ,,Mažvydas“.
J. Vaičiūnaitė. Pasirinktas poezijos rinkinys.
M. Martinaitis. Pasirinkti eilėraščiai, ,,Kukučio baladės“.
S. Geda. Pasirinkti eilėraščiai.
N. Miliauskaitė. Pasirinktas poezijos rinkinys.
T. Venclova. Pasirinkti eilėraščiai.
S. Parulskis. ,,Nuogi drabužiai“ ( 3-5 pasirinktos esė).
K. Navakas. ,,Trys lagaminai sniego“ ( 3-5 pasirinktos esė).
D. Kajokas. ,,Dykinėjimai“. ( 3-5 pasirinktos esė).

II. Knygos apie autorius, memuarai, kritikos straipsniai, dienoraščiai

J. Vaičiūnaitė. „Vaikystės veidrody“.
J. Aistis. „Milfordo gatvės elegijos“.
V. Daujotytė. „Moters dalis ir dalia“.
A. Vaičiulaitis. „Knygos ir žmonės“.
„Moteris su lauko gėlėmis“ (apie N.Miliauskaitę)
S. Matulaitienė. “Poezijos gramatika“.
R. Tūtlytė. „Eilėraščio skaitymas“.
R.Šilbajoris „Netekties ženklai“
„Skaitome novelę“.
Just. Marcinkevičius. „Dienoraštis be datų“.
V. Kubilius. „XX a. Lietuvių literatūra.
A.Nyka- Niliūnas. „Dienoraščio fragmentai“ (I-II d.)
K.Nastopka „Prasmių poetika“

III. Rekomenduojama literatūra

A. Kamiu. „Sizifo mitas“.
A. Burgess. „Prisukamas apelsinas“.
I. Martel. „Pi gyvenimas“.
A. Baricco. „City“, „Be kraujo“.
„Kitoks Vilius Orvidas“.
D. Malauf. „Įsivaizduojamas gyvenimas“.
G. Radvilavičiūtė. „Suplanuotos akimirkos“.
K. Navakas. ,,Du lagaminai sniego“.
T. Lidgren. ,,Dorė biblija“.
G. Garsija Markesas. ,,Šimtas metų vienatvės“.
K. Sabaliauskaitė. ,,Silva rerum“.
V. Juknaitė. ,,Tariamas iš tamsos“.
R. Gavelis. ,,Jauno žmogaus memuarai“.
J. Kunčinas. ,,Tūla“.
L. S. Černiauskaitė. ,,Benedikto slenksčiai“, ,,Kvėpavimas į marmurą“.

MALONAUS BENDRAVIMO SU KNYGA!

Bibliotekoje  esančios  kompiuterinės  programos

LIETUVIŲ KALBA  
Pavadinimas Kiekis
Lietuvių etninė kultūra. Gyvūnijos pasaulis etninėje kultūroje 1
Lietuvos knygos veikėjai 1
Maironis. Lyrika 1
Lietuvių etninės kultūros vertybės 1
Saulius Mykolaitis. Nieko nepasakyta  (kolekcija „Lietuvių aktorių balsai“) 1
Pauliaus Širvio lyrika. Tolimoji klajūno viltis (kolekcija „Lietuvių aktorių balsai“) 1
Poeta. Lietuvių lyriką skaito L. Noreika (kolekcija „Lietuvių aktorių balsai“) 2
Romansero bėgančiam laikui . Poezijos ir muzikos meditacija (kolekcija „Lietuvių aktorių balsai“) 1
Džonatanas Livingstonas. Žuvėdra (kolekcija „Lietuvių aktorių balsai“) 1
Saulius Bareikis. Svečias (kolekcija „Lietuvių aktorių balsai“) 1
Pirmoji mano vaikystės knyga (kolekcija „Lietuvių aktorių balsai“) 1
Marina Cvetajeva (kolekcija „Lietuvių aktorių balsai“)  
Jonas Strielkūnas. Mūsų niekas daugiau nekartos (kolekcija „Lietuvių aktorių balsai“) 1
Lietuvių kalbos bendrinė tartis 2
„Epitafija ant poeto kapo“. Apie poetą Henriką Nagį 1
„Einu“. Apie Vincą Mykolaitį Putiną 1
LKKS v.3.0 „Lietuvių kalbos rašybos kompiuterinis įvadas „ 2
Saulutė rateliu tekėjo. Folkloro diena 1
Kieti riešutėliai. Kirčiavimas 1
Lietuvos vaikų ir moksleivių- liaudies kūrybos atlikėjų- TRAMTATULIS. Laureatų įrašai 1
Dabartinės lietuvių kalbos žodynas 1
Lietuvių tautosaka 1
Lietuvos knygos veikėjai. Biografijų žodynas. 1
Žodis po žodžio. Leksika. Kalbos kultūra 1
Rašytojų balsai (2 CD) 1
Lietuvių rašytojai klasikai 1

 

ISTORIJA  
Pavadinimas Kiekis
Įdomioji Lietuvos istorija 1
Lietuva iki Mindaugo (antrasis leidimas, ketvirtasis pataisytas leidimas) 1
Žvilgsnis į „Aukso amžių“ – Baltai pirmaisiais amžiais po Kristaus 1
Paminklai Lietuvos knygnešiams ir Daraktoriams 1
Lietuvos istorija. Ar pažįsti Valstybę, kurioje gyveni? ( pirma dalis –vasario 16-oji, antra dalis- Lietuvos atgimimas, trečia dalis- Lietuva, sausis 1991m., ketvirta dalis- Lietuva tremtyje) 1
Gimtoji istorija  (nuo 7 iki 12 klasės)  
Gimtoji istorija 2 (nuo 7 iki 12 klasės) 3
Istorijos laboratorija (9-12 klasės) 1
Holokaustas Lietuvoje 2
Įsimylėję LIETUVĄ 1
„Kovo 11-osios kontekstai.“ „ Sausio 13-oji“ 1
1941 metų birželio sukilimas 1
Nesulaužyti priesaikos 1
Įdomioji istorija (valstybė, menas, visuomenė) 1
V.V. Lansbergio filmas „Trispalvis“ 1

 

MATEMATIKA  
Pavadinimas Kiekis
Matematika 9 su dinamine geometrija 2
Matematika 10 su dinamine geometrija 3
Dinaminė geometrija 2
Kengūra 1
Matematika 11 (pratybos bendrajam kursui) 2
Stereometrija ir erdviniai kūnai mokyklos kurse 3
Atviro kodo programos mokyklai (matematika) 1
Crocodile Mathematics 1

 

PILIETINIS UGDYMAS  
Pavadinimas Kiekis
Žmogaus teisių mokymo integracinės pamokos 1
Ekonominė ir pinigų sąjunga. 10-osios euro metinės 1
Pačios keisčiausios sąjungos istorija 1
Vienas vardas- Lietuva (tūkstantmečio odisėja) 2
Europos integracijos pamokos 2
NATO (anglų kalba) 1
Vartojimo kultūros ugdymas 2
Europos pamokos 1
Pilietinis ugdymas Lietuvoje 2

 

GEOGRAFIJA  
Pavadinimas Kiekis
Lietuvos geografijos atlasas 2
Bendroji geografija. Pasaulio geografinės zonos 2
„Bendrosios geografijos“ programa 1
Gamta. Kompiuterinė Lietuvos enciklopedija 1
Miškų įvairovė: raida, elementai, procesai 1
99 Lietuvos paukščių balsai 1
Atviro kodo programos mokyklai (geografija) 1
Lietuvos miškuos 1

 

INFORMATIKA  
Pavadinimas Kiekis
Informacinė sistema „Infotestas „ 2
Moksleivių visuotinio kompiuterinio raštingumo testas 2
Mokomasis kompiuterinis modeliavimas. Modeliavimo programa Model Builder 1
Lokalizuota „FREE PASCAL“programavimo sistema 2
Tekstų rengyklė ABIWORD 2
IMAGINE LOGO 1
Apsaugok savo kompiuterį 9
Lokalizuotas raštinės atvirtųjų programų rinkinys 2
Bendrosios ir mokomosios atvirosios programos 3
Komenskio LOGO 1
Info testas 1

 

FIZIKA  
Pavadinimas Kiekis
Fizika. Į pagalbą abiturientui 1
Crocodile Technology (technologijos; fizika) 2
Crocodile Physics 1
Atviro kodo programos mokyklai (fizika) 1

 

CHEMIJA  
Pavadinimas Kiekis
Crocodile Chemistry (chemija) 2
Atviro kodo programos mokyklai (chemija) 1

 

MUZIKA  
Pavadinimas Kiekis
Klasikinės muzikos enciklopedija 2

 

DAILĖ  
Pavadinimas Kiekis
Užsienio klasikinio meno enciklopedija 2
ARS 2 „Epochos ir stiliai“ 2
Dailės ir ugdymo daile pagrindai (2 CD) (Teorija. Menas fotografijose) 1
Geometriniai lietuvių audinių raštai 1

 

ANGLŲ KALBA  
Pavadinimas Kiekis
Enciklopedija Encarta 2002 1
English + Millennium (anglų kalba 5-12 kl.); English+ 3
FESTART (anglų-lietuvių ir lietuvių – anglų kalbų žodynas) 1
Enciklopedija „Britanija 2003 Ready Referente“ 1
Anglų- lietuvių kalbų žodynas 1
Mokomasis anglų – lietuvių kalbų žodynas pradedantiesiems 1
Intermediate 2. Mokykis angliškai. Pasaulis kalba 1
Anglų kalba. Klausymo testo įrašas (valstybinis brandos egzaminas) 1

 

RUSŲ KALBA  
Pavadinimas Kiekis
Lietuvių- rusų ir rusų-lietuvių kalbų žodynas LiRus 1

 

ĮVAIRŪS  
Pavadinimas Kiekis
Tarptautinių žodžių žodynas INTERLEKSIS 1
Prancūzų kalba. Klausymo testo įrašas 2
Lietuvos valstybės himnas 2
Kretingos rajonas 1
Už laisvę, Tėvynę ir tave.  Partizanų dainos 1
Emilija ir Kubiukas 2
Bendrosios programos ir išsilavinimo standartai 4
Kariai ir saulė. A.Raudonikio dainos 1
Gedimino vyrai. Lietuviškos dainos ansamblis 1
Dviračių ir mopedų vairuotojų kalių eismo taisyklių egzamino bilietai 2
Švietimas regionuose 2005 1
Pilietinė akcija „Būk saugus kelyje“ 2
Mokinių vežiojimo organizavimas. Metodinės rekomendacijos 2
Atviro kodo programos mokyklai (fizika, chemija, geografija, matematika, programavimas, animacija, kalbos, grafika, muzika ir kt.) 1
Prieš parskrendant į Žemę 1
PATYČIOS: atpažink, išvenk, sustabdyk 1
Grožio salonas 2 1
Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarė Birutė Nedzinskienė 2
Mokykla be uniformos (apie pavydą, emigraciją, patyčias, integraciją) 1
Filmas „Tinklas“ (saugus internetas) 1
Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo pertvarka (nuotolinio mokymosi programos) 1
Atnaujinta: 2024-02-07