Edukacinė klasė

Kraštotyrinė, etnografinė veikla vykdoma nuo pat mokyklos įsikūrimo 1980 metų. Muziejiniai eksponatai, dokumentai, metraščiai, nuotraukos buvo kaupiami atskirų dalykų mokytojų kabinetuose.

Pirmieji muziejinių eksponatų tvarkymu rūpinosi mokytojos Jadvyga Miežetienė, Jadvyga Petrauskienė. 1995 metais gimnazijai pradėjus vadovauti dabartinei direktorei Birutai Mikienei, buvo mąstyta apie gimnazijos muziejaus įkūrimą. Gimnazijos 3 aukšte  kabinete (206 kab.) įsikūrė muziejus. Pradėta sisteminti surinkta medžiaga ir eksponatai, susiję su Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos (iki 1994m. vadinosi 3-oji vidurinė mokykla) istorija, mokytojais, mokiniais.

Keletą metų gimnazijos muziejumi ir gimnazijos metraščio rašymu rūpinosi mokytojos Sigita Vaicekauskienė ir Vida Trakienė, Silvija Sutkuvienė.

Dabar muziejui skirta erdvi, renovuota patalpa šalia aktų salės. Muziejus turtingas gimnazijos istorine medžiaga. Jame apsilanko gimnazijos svečiai ir palieka malonius įrašus Svečių knygoje. 2011- 2013 metais muziejui vadovavo Jurgita Ugianskienė, nuo 2015 m. rugsėjo 1-os dienos- Aušra Bončkienė, nuo 2016m. rugsėjo 1-os dienos – Genovaitė Markuvienė.

Atnaujinta: 2023-05-17