Metodinė taryba

Gimnazijos metodinę tarybą sudaro metodinių grupių pirmininkai ir direktoriaus pavaduotojai ugdymui.

Metodinės tarybos pirmininkė Ramunė Masiokienė.

Nr.

Metodinė grupė

Vardas, pavardė

Pareigos

Statusas

1.

Socialinių mokslų Dalia Šimonienė istorijos mokytoja metodininkė pirmininkė

2.

Gamtos mokslų Virginija Kuprienė

fizikos vyresnioji mokytoja

pirmininkė

3. Fizinio ugdymo Rita Gembickienė fizinio ugdymo mokytoja metodininkė pirmininkė
4. Menų ir technologijų Stasys Stončius

muzikos mokytojas metodininkas

pirmininkas
5. Matematikos mokslų Aušra Bončkienė matematikos mokytoja metodininkė pirmininkė
6. Užsienio kalbų Beata Viggins vyresnioji anglų kalbos mokytoja pirmininkė
7. Lietuvių kalbos Jadvyga Miežetienė lietuvių kalbos mokytoja metodininkė pirmininkė
8. Klasių vadovų Milda Šukienė lietuvių kalbos mokytoja metodininkė pirmininkė

 

Atnaujinta: 2023-09-14