Gimnazijos taryba

Mokyklos tarybos nariai 2022 m.m. - 2024 m.m.  

Nr. Vardas, pavardė Atstovavimas Pareigos taryboje
1. Gražina Banienė Tėvų atstovė Pirmininkė
2. Rasa Kašinskienė Anglų kalbos mokytoja metodininkė Pirmininkės pavaduotoja
3. Eglė Litvinienė Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Sekretorė
4. Živilė Tamošauskienė Anglų klabos mokytoja Gimnazijos rėmimo fondo pirmininkė
5. Rasa Mineikienė Ekonomikos mokytoja metodininkė Gimnazijos rėmimo fondo iždininkė
6. Vaida Bertašienė Tėvų atstovė narė
7. Ina Lee Tėvų atstovė narė
8. Cinskienė Jurgita Tėvų atstovė narė
9. Šaulinskienė Sandra Tėvų atstovė narė
10. Genovaitė Markuvienė Mokytojų atstovė narė
11. Dalia Šimonienė Mokytojų atstovė narė
12 Stasys Stončius Mokytojų atstovas narys
13.  Karolina Mažrimaitė Mokinių atstovė narė
14. Ugnė Drungilaitė Mokinių atstovė narė
15. Mykolas Daračius Mokinių atstovas narys
16. Austėja Markvaldaitė Mokinių atstovė narė
17. Živilė Bružaitė Mokinių atstovas narė

Gimnazijos tarybos funkcijos:

  • pritaria gimnazijos nuostatams, vidaus darbo tvarkos taisyklėms, ugdymo planui. Esant būtinumui, teikia pasiūlymus šių dokumentų tobulinimui; 
  • nustato ugdymo organizavimo tvarką; 
  • svarsto vadovėlių, mokinių žinių, gebėjimų ir įgūdžių vertinimo sistemos parinkimo, papildomos ugdomos veiklos ir renginių organizavimo klausimus, konsultuoja mokinius; 
  • svarsto gimnazijos pajamų ir išlaidų sąmatą, planuoja ir kontroliuoja jų paskirstymą, prižiūri gimnazijos ūkinę ir finansinę veiklą, išklauso gimnazijos ūkinę – finansinę ataskaitą už ketvirtį arba pagal poreikį; 
  • sprendžia mokinių šalinimo iš gimnazijos klausimus (mokytojų tarybos ir mokinių parlamento teikimu);
  • svarsto gimnazijos struktūros pakeitimo klausimus; 
  • vertina gimnazijos veiklą;
  • renka gimnazijos pedagogų atestacinės komisijos narius – tėvus.

Atnaujinta: 2023-05-17