Mokinių parlamentas

Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos mokinių parlamentas – savarankiška organizacija, veikianti Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos mokinių iniciatyvos pagrindu.

Mokinių parlamento narių sąrašas 2023–2025 m. m.

Nr.

Mokinys

Klasė

Pareigos

1.

Živilė Bružaitė

III d

Prezidentė

2.

Ula Gaubė

II e

Pavaduotoja

3.

Deimantė Jadenkutė

III d

Narė

4.

Alicija Zacharevičiūtė

I a

Narė

5.

Margarita Formalytė

Ic

Narė

6.

Roberta Neverauskaitė

II b

Narė

7.

Aistė Šimkutė

II a

Narė

8.

Justinas Gliožeris

I c

Narys

9.

Kamilė Kazlauskaitė

II c

Narė

Mokinių parlamento koordinatorė – mokytoja Beata Viggins

Mokinių parlamento funkcijos:

 • teikia siūlymus dėl ugdymo organizavimo, mokinių neformaliojo švietimo programų ir socialinės veiklos;
 • keičiasi veiklos patirtimi, bendradarbiauja su analogiškomis miesto, rajono, šalies ir užsienio mokyklų mokinių savivaldomis;
 • padeda gimnazijos administracijai spręsti mokiniams aktualias problemas;
 • puoselėja gimnazijos tradicijas;
 • rengia projektus, akcijas, skatinančius jaunimo iniciatyvą, atsakomybę, kūrybiškumą;
 • padeda adaptuotis naujiems gimnazijos mokiniams; 
 • tiria gimnazistų interesus ir poreikius;
 • atstovauja gimnazijai už jos ribų; 
 • svarsto gimnazijos veiklą reglamentuojančių dokumentų, ugdymo planų, programų projektus ir teikia siūlymus dėl jų įgyvendinimo; 
 • deleguoja 5 Parlamento narius į gimnazijos tarybą, vienas iš jų – mokinių parlamento prezidentas;
 • gina mokinių interesus, rūpinasi mokinių problemų sprendimu; 
 • aptaria ir organizuoja popamokinę veiklą ir laisvalaikį; 
 • organizuoja mokinių socialinę veiklą, rūpinasi drausmės ir tvarkos palaikymu gimnazijoje;
 • informuoja gimnazijos mokinius apie svarstomus klausimus, priimtus sprendimus.

Mokinių parlamentas Atnaujinta Dydis
Mokinių parlamento veiklos planas 2023-01-19 13:42:15 151.32 KB
Gimnazijos mokinių parlamento nuostatai 2021-06-23 15:34:14 112.26 KB

Atnaujinta: 2023-11-23