Tradicinė integruota pamoka apie Jurgį Pabrėžą gimnazijos pirmokams

  • Paskelbė : Marius Smilingis
  • Paskelbta: 2021-09-03
  • Kategorija: Renginiai

Šiemet šventinę pamoką apie Jurgį Pabrėžą, skirtą pirmokams gimnazistams, pradėjo ir sveikinimo žodį tarė gimnazijos direktorius Kęstutis Trakšelys. Tikybos mokytoja Ramunė Masiokienė skaitė maldą. Istorijos, biologijos ir lietuvių kalbos mokytojos supažindino mokinius su XVIII a. pab. – XIX a. pirmos pusės Kretingos istorija (Dalia Zibalienė), su Pabrėžos kaip gamtininko, botaniko, liaudies gydytojo (Aurelija Orlovienė), poeto (Irutė Lapinskienė ir Janina Šidlauskienė), etnografo veikla (Jadvyga Miežetienė ir Milda Šukienė), jo pamoksluose iškeliamomis vertybėmis. Mokytojų pasakojimus įtaigiai papildė abiturientės Karolinos Miežetytės dienoraščio ,,Susitikimai su Pabrėža“ ištraukos (skaitė III d kl. mokinė Karolina Mažrimaitė). Po pertraukos į integruotą pamoką buvo įtrauktos ir praktinės veiklos skirtingose gimnazijos erdvėse: į pažintinį taką apie gimnaziją naujokus išsivedė mokytoja A. Orlovienė, užduotis ,,Su Pabrėža per Lietuvą“ organizavo D. Zibalienė, su R. Masiokiene naujokai gimnazijoje ieškojo Pabrėžos įamžinimo ženklų, E. Litvinienė ir M. Šukienė supažindino su Pabrėžos žolynais, vaišino arbata, o J. Miežetienė vieną grupę mokė šokti ,,Paduškėlę“. Susirinkę po pertraukos, pirmokai apibendrino žinias apie lietuviškąjį Da Vinčį – žiūrėjo žurnalistės Zitos Kelmickaitės parengtą televizijos laidą apie J. A. Pabrėžą, po to atliko interaktyvias užduotis naudodamiesi mobiliojo telefono programa „Kahoot“. Paaiškėjo, kad geriausiai į klausimus apie Jurgį Pabrėžą atsakė I a klasė.

 

                                                                 Aurelija Orlovienė, Irutė Lapinskienė

 

Nepamirškite padėkoti autoriui