Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas

SVEIKATA BRANGIAUSIAS TURTAS
Gimnazijoje pamokų metu dirba sveikatos priežiūros specialistė, todėl nesivaržykite ir drąsiai kreipkitės.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialiste gimnazijoje dirba (110A kab.)

Agnė Gerbauskaitė Sveikatos priežiūros specialistė (110a kab.)

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

9.00 – 15.16

12.30 – 13.00

Antradienis

9.00 – 15.16 12.30 – 13.00
Trečiadienis 9.00 – 15.16 12.30 – 13.00
Ketvirtadienis 9.00 – 15.16 12.30 – 13.00

Kontaktai Mobilusis +370 60937158

El. paštas Rašyti

Visuomenės sveikatos priežiūros I ketv. ataskaita

Sveikatos priežiūros mokykloje paskirtis – saugoti ir stiprinti mokinių sveikatą, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais). Sveikatos priežiūra mokykloje apima savivaldybių sveikatos priežiūros įstaigų specialistų ar sveikatos priežiūros specialistų, dirbančių mokyklose, vykdomą visuomenės sveikatos priežiūros veiklą. Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo tvarką mokykloje (išskyrus aukštąsias mokyklas) nustato sveikatos apsaugos ministras kartu su švietimo, sporto  ir mokslo ministru. Mokyklose gali būti vykdomos tik Švietimo, sporto ir mokslo ministerijos, kitų ministerijų ar savivaldybės institucijų patvirtintos mokinių sveikatinimo programos. Statistinė informacija apie mokinių sveikatą, sveikatos rizikos veiksnius naudojama mokyklos veiklos kokybės įsivertinimui ir išoriniam vertinimui bei stebėsenai.

Atnaujinta: 2024-04-26