Darbuotojai

Nepedagoginiai darbuotojai

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1. Kostas Tamošauskas Pastatų techninės priežiūros darbininkas
2. Ričardas Tamošauskas Vairuotojas
3. Raimundas Mikuckis Elektrikas

4.

Danutė Ročienė

Budėtoja

5. Drąsutis Jonas Kiemsargis
6. Barbora Indrulienė Kiemsargė

7.

Irena Litvinienė Valytoja

8.

Raimonda Ročienė

Valytoja

9.

Adelė Galvosienė

Valytoja

10. Birutė Šateikienė Valytoja
11. Romualda Videikienė Valytoja
12. Dalia Rimkienė Valytoja
13. Zenaida Račkuvienė Valytoja
14. Dalia Kerpauskaitė Valytoja
15. Edita Kazlauskienė Valytoja
16. Janina Štitilienė Budėtoja
17. Viktoras Suriakas Kiemsargis
Atnaujinta: 2023-11-06