Darbo užmokestis

Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija 190284291
VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
2021 m. balandžio 23 d.
Eil. Nr. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius įstaigoje Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis vienam etatui (Eur)

2021 m. III ketvirtis   

1. Direktorius   1 neskelbiama
2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui   2 2067,20
3. Mokytojas   40 1333,50
4. Psichologas    1 neskelbiama
5. Socialinis pedagogas   1 neskelbiama
6. Bibliotekininkas   2 1309,70
7. Vyr. buhalteris   1 neskelbiama
8. Ūkio dalies vedėjas   1 neskelbiama
9. Raštinės vedėja   1 neskelbiama
10. Kompiuterių sistemų inžinierius   1 neskelbiama
11. Elektrikas   1 neskelbiama
12. Vairuotojas   1 neskelbiama
13. Budėtojas   1 neskelbiama
14. Rūbininkas   1 neskelbiama
15. Kiemsargis   3 642,00
16. Pastatų techninės priežiūros darbininkas   1 neskelbiama
17. Valytojas   9 642,00
Atnaujinta: 2022-01-06
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.45 - 11.30
 • 5. 11.50 - 12.35
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.55 - 15.40