Biblioteka

Naujienos

Bibliotekos paslaugos:

 • Knygų ir periodikos išdavimas į namus.
 • Informacija apie bibliotekoje naujai gautas knygas, CD ir vadovėlius.
 • Reikalingos literatūros ir informacijos paieška.
 • Rekomenduojamų perskaityti knygų sąrašai moksleiviams.
 • Individuali pagalba renkantis literatūrą, CD.
 • Pagalba taikant mokomąsias programas pamokose.
 • Bibliografinių ir informacinių pamokų vedimas.
 • Darbas su viešųjų ir mokslo įstaigų bibliotekų suvestiniais katalogais.
 • Parodos, knygų pristatymai, renginiai.
 • Darbas kompiuteriu.
 • Išankstinė knygų rezervacija elektroniniu paštu.
 • Galimybė rengti savo darbų parodas.

Gimnazijos mokiniai turi puikias galimybes pasinaudoti biblioteka ir skaitykla. Čia yra 13 kompiuterių su internetine prieiga, spausdintuvas, multimedia su ekranu ir dokumentų kamera, 2 kopijavimo aparatai, dokumentų įrišimo įrenginys, 40 darbo vietų, kur gimnazistai  ruošiasi pamokoms, projektiniams darbams, užsiima savišvieta . Bibliotekoje organizuojamos knygų, fotografijų, paveikslų parodos, eksponuojami mokinių kūrybiniai darbai, rengiami naujų knygų pristatymai, susitikimai su įvairiais žmonėmis: svečiais iš kitų mokyklų, projektų dalyviais, buvusiais gimnazistais.  Kryptingai formuojamą bibliotekos fondą sudaro 12785 knygų, 52 garsiniai regimieji dokumentai (CD).

Įdiegta mokyklų bibliotekų informacinė sistema (Tamo). Sukurta bibliotekos fondo duomenų bazė, pradėtas kompiuterizuotas skaitytojų aptarnavimas.

Apie bibliotekoje vykstančius renginius, teikiamas paslaugas, gautas knygas , parodas ir kitą informaciją  galite paskaityti gimnazijos internetinėje svetainėje.

Bibliotekos dokumentai Atnaujinta Dydis
Bibliotekos ir skaityklos veiklos planas 2022-09-05 14:24:09 244.74 KB
Gimnazijos bibliotekos dokumentų fondo apskaitos tvarkos aprašas 2022-11-09 11:37:20 351.53 KB
Gimnazijos aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas 2022-11-09 11:37:20 234.27 KB
Gimnazijos bibliotekos taisyklės 2022-11-09 11:37:20 205.57 KB

Bibliotekininkėmis gimnazijoje dirba

Zina Tenenienė Bibliotekininkė

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

7.30 – 16.30

12.00 – 12.30

Antradienis

7.30 – 16.30

12.00 – 12.30

Trečiadienis

7.30 – 16.30

12.00 – 12.30

Ketvirtadienis

7.30 – 16.30

12.00 – 12.30

Penktadienis 7.30 – 16.30 12.00 – 12.30

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Snieguolė Jandalovienė Bibliotekininkė

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

7.30 – 16.30

12.00 – 12.30

Antradienis

7.30 – 16.30

12.00 – 12.30

Trečiadienis

7.30 – 16.30

12.00 – 12.30

Ketvirtadienis

7.30 – 16.30

12.00 – 12.30

Penktadienis 7.30 – 16.30 12.00 – 12.30

Kontaktai

El. paštas Rašyti

 

2021 m. nupirkta vadovėlių ir mokymo priemonių už  18080,57 eurų.

Eil.

Nr.

                                                          Pavadinimas

Kiekis

1.

Привет! : vadovėlis : 3 mokymo metai / Marytė Puzaitė, Loreta Šernienė . — Vilnius : Presvika , [2019] . — 103, [1] p. : iliustr. ; 28 cm + 1 garso diskas (CD) . — ISBN: 978-9955-22-957-5 . — UDK: 811.161.1(075.3)

15

2.

Lietuvių kalba. Vadovėlis 9 klasei, II dalis : LINGUA / Audronė Janickienė, Onutė Baumilienė, Ingrida Viosockienė . — Šviesa . — 151 p. — ISBN: 978-5-430-07079-3

139

3.

Lietuvių kalba. Vadovėlis 10 klasei. I dalis : LINGUA / Audronė Janickienė, Onutė Baumilienė, Ingrida Visockienė, Viktorija Valinčiūtė. - Šviesa . — 2021 . — 175 p.  — ISBN: 978-5-430-07102-8

128

4.

Solutions 3E Intermediate Student's Book / Tim Falla, Paul A Davies . — Oxford . — 2017. -144 p.  — ISBN: 978-0-19-450449-2

250

5.

Solutions Upper-Intermediate Student's Book / Tim Falla, Paul A Davies, Paul Kelly, Helen Wendholt, Sylvia Wheeldon . — Oxford . — 2017. - 143 p.

250

6.

EDUKA klasė. Mokinio licencija 2021/2022m.m.

478

7.

EDUKA klasė. Mokytojo licencija 2021/2022 m.m.

15

8.

Kompiuterinių užduočių rinkiniai matematikai prenumerata 36 mėnesiams

http://www.tevukas.lt/evadoveliai 

5

9.

Žemė : geografijos atlasas mokyklai / [kartografai Mindaugas Baltrušaitis, Marius Čeponis] . — Vilnius : Briedis , [2015] . — 144 p. : žml. ; 31 cm . — ISBN: 978-9955-26-371-5 . — UDK: 912.44(100)(075.3)

9
10. Dabartinės lietuvių kalbos žodynas. Aštuntas pataisytas ir papildytas leidimas / Stasys Keinys . — Vilnius : Lietuvių kalbos institutas , 2021 . — 973 p. . — ISBN: 978-609-411-281-2 4

 

MISIJA:

 • mokymo ir mokymosi vieta su modernia informacine ir technine baze
 • patrauklus, aktyvus gimnazijos informacijos, kultūros centras
 • aktyviai dalyvauja ugdymo procese, tenkina gimnazijos bendruomenės narių informacinius poreikius

TIKSLAI:

 • įvesti kompiuterizuotą klientų aptarnavimą
 • tobulinti bibliotekos darbuotojų kompetenciją
 • plėtoti bibliotekos – informacinio centro veiklą

UŽDAVINIAI:

 • Ugdyti mokinių informacinius gebėjimus.
 • Skatinti skaitymą ir populiarinti knygą.
 • Sudaryti tinkamas sąlygas plėtoti mokinių saviraišką.
 • Kaupti informaciją apie profesinį švietimą ir supažindinti su ja mokinius.
 • Naudoti šiuolaikines technologijas bibliotekos, skaityklos veikloje.
Atnaujinta: 2022-05-04
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.45 – 11.30
 • 5. 11.50 – 12.35
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40