Pranešimai
       Sausio 26 dieną Pijus Daukantas (III c klasės mokinys...
Norime priminti, kad vdovaujantis LR Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių k...
Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija dalyvauja Lietuvos Respublikos Aplinkos...
Rugsėjo 1 d. - mokslo ir žinių diena.