Biblioteka

Naujienos

Bibliotekos paslaugos:

 • Knygų ir periodikos išdavimas į namus.
 • Informacija apie bibliotekoje naujai gautas knygas, CD ir vadovėlius.
 • Reikalingos literatūros ir informacijos paieška.
 • Rekomenduojamų perskaityti knygų sąrašai moksleiviams.
 • Individuali pagalba renkantis literatūrą, CD.
 • Pagalba taikant mokomąsias programas pamokose.
 • Bibliografinių ir informacinių pamokų vedimas.
 • Darbas su viešųjų ir mokslo įstaigų bibliotekų suvestiniais katalogais.
 • Parodos, knygų pristatymai, renginiai.
 • Darbas kompiuteriu.
 • Išankstinė knygų rezervacija elektroniniu paštu.
 • Galimybė rengti savo darbų parodas.

Gimnazijos mokiniai turi puikias galimybes pasinaudoti biblioteka ir skaitykla. Čia yra 13 kompiuterių su internetine prieiga, spausdintuvas, multimedia su ekranu ir dokumentų kamera, 2 kopijavimo aparatai, dokumentų įrišimo įrenginys, 40 darbo vietų, kur gimnazistai  ruošiasi pamokoms, projektiniams darbams, užsiima savišvieta . Bibliotekoje organizuojamos knygų, fotografijų, paveikslų parodos, eksponuojami mokinių kūrybiniai darbai, rengiami naujų knygų pristatymai, susitikimai su įvairiais žmonėmis: svečiais iš kitų mokyklų, projektų dalyviais, buvusiais gimnazistais.  Kryptingai formuojamą bibliotekos fondą sudaro 12785 knygų, 52 garsiniai regimieji dokumentai (CD).

Įdiegta mokyklų bibliotekų informacinė sistema (Tamo). Sukurta bibliotekos fondo duomenų bazė, pradėtas kompiuterizuotas skaitytojų aptarnavimas.

Apie bibliotekoje vykstančius renginius, teikiamas paslaugas, gautas knygas , parodas ir kitą informaciją  galite paskaityti gimnazijos internetinėje svetainėje.

Bibliotekos dokumentai Atnaujinta Dydis
Bibliotekos ir skaityklos veiklos planas 2023-01-18 16:29:37 149.08 KB
Gimnazijos bibliotekos dokumentų fondo apskaitos tvarkos aprašas 2023-01-18 16:28:18 351.53 KB
Gimnazijos aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas 2023-01-18 16:28:18 234.27 KB
Gimnazijos bibliotekos taisyklės 2023-01-18 16:28:18 205.57 KB

Bibliotekininkėmis gimnazijoje dirba

Zina Tenenienė Bibliotekininkė

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

7.30 – 16.30

12.00 – 12.30

Antradienis

7.30 – 16.30

12.00 – 12.30

Trečiadienis

7.30 – 16.30

12.00 – 12.30

Ketvirtadienis

7.30 – 16.30

12.00 – 12.30

Penktadienis 7.30 – 16.30 12.00 – 12.30

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Snieguolė Jandalovienė Bibliotekininkė

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

7.30 – 16.30

12.00 – 12.30

Antradienis

7.30 – 16.30

12.00 – 12.30

Trečiadienis

7.30 – 16.30

12.00 – 12.30

Ketvirtadienis

7.30 – 16.30

12.00 – 12.30

Penktadienis 7.30 – 16.30 12.00 – 12.30

Kontaktai

El. paštas Rašyti

 

2022 m. nupirkta vadovėlių  už  6820,78 eurų.

Eil.

Nr.

                                                          Pavadinimas

Kiekis vnt.

1.

Привет! : vadovėlis : 4 mokymo metai / Marytė Puzaitė, Loreta Šernienė . — Vilnius : Presvika , [2019] . — 103, [1] p. : iliustr. ; 28 cm + 1 garso diskas (CD) . — ISBN: 978-9955-22-957-5 . — UDK: 811.161.1(075.3)

127

2.

Gamtinė geografija. Gaublys : geografijos vadovėlis 11-12 klasei / Rytas Šalna, Georgijus Sapožnikovas, Giedrė Motiejuitė, Mantas Šiumeta, Robertas Šalna . — Vilnius : Didakta , 2013 . — 231, [1] p. : iliustr., žml. ; 27 cm . — ISBN: 978-609-8002-90-4 . — UDK: 911.2(075.3)

10

3.

Lietuvių kalba. Vadovėlis 10 klasei. II dalis : LINGUA / Audronė Janickienė, Onutė Baumilienė, Ingrida Visockienė, Viktorija Valinčiūtė ; Šviesa . — 2021 . — 175 p. . — ISBN: 978-5-430-07102-8

139

4.

Solutions 3E Intermediate Student's Book / Tim Falla, Paul A Davies . — Oxford . — 2017.-144 p. . — ISBN: 978-0-19-450449-2

10

7.

Matematika. TEMPUS : vadovėlis 9 klasei / Jolanta Knyvienė, Antanas Apynis, Ingrida Brazauskienė, Ramunė Dranseikienė, Nomeda Zdanienė . — 1-asis leid., 2022 [m. tiražas] . — Kaunas : Šviesa , 2022 . — 1 d. : iliustr. ; 29 cm . — UDK: 51(075.3)

22

8.

Matematika. TEMPUS : vadovėlis 9 klasei / Jolanta Knyvienė, Antanas Apynis, Ingrida Brazauskienė, Ramunė Dranseikienė, Nomeda Zdanienė . — 1-asis leid., 2022 [m. tiražas] . — Kaunas : Šviesa , 2022 . — 2 d. : iliustr. ; 29 cm . — UDK: 51(075.3)

22

9.

Matematika. TEMPUS : vadovėlis 10 klasei / Jolanta Gertruda Knyvienė, Ingrida Brazauskienė, Ramunė Dranseikienė, Jūratė Gedminienė, Daiva Riukienė, Irena Šukienė . — 1-asis leid., 2022 [m. tiražas] . — Kaunas : Šviesa , 2022 . — 1 d. : iliustr., portr. ; 29 cm . — UDK: 51(075.3)

62

10.

Matematika. TEMPUS : vadovėlis 10 klasei / Jolanta Gertruda Knyvienė, Ingrida Brazauskienė, Ramunė Dranseikienė, Jūratė Gedminienė, Daiva Riukienė, Irena Šukienė . — 1-asis leid., 2022 [m. tiražas] . — Kaunas : Šviesa , 2022 . — 2 d. : iliustr., portr. ; 29 cm . — UDK: 51(075.3)

62

11.

Laikas 9. Istorijos vadovėlis 1 dalis.  — [2015] . — 159, [1] p. : iliustr., faks., portr., žml. . — ISBN: 978-9955-26-517-7

15

12.

Laikas 9. Istorijos vadovėlis 2 dalis. . — [2015] . — P. 164-287 : iliustr., faks., portr., žml. . — ISBN: 978-9955-26-533-7

15

MISIJA:

 • mokymo ir mokymosi vieta su modernia informacine ir technine baze
 • patrauklus, aktyvus gimnazijos informacijos, kultūros centras
 • aktyviai dalyvauja ugdymo procese, tenkina gimnazijos bendruomenės narių informacinius poreikius

TIKSLAI:

 • įvesti kompiuterizuotą klientų aptarnavimą
 • tobulinti bibliotekos darbuotojų kompetenciją
 • plėtoti bibliotekos – informacinio centro veiklą

UŽDAVINIAI:

 • Ugdyti mokinių informacinius gebėjimus.
 • Skatinti skaitymą ir populiarinti knygą.
 • Sudaryti tinkamas sąlygas plėtoti mokinių saviraišką.
 • Kaupti informaciją apie profesinį švietimą ir supažindinti su ja mokinius.
 • Naudoti šiuolaikines technologijas bibliotekos, skaityklos veikloje.
Atnaujinta: 2023-01-25
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.45 – 11.30
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40