Mokytojai

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

El. pašto adresas

Kvalifikacinė kategorija

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai

1.

Irutė Lapinskienė Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja irute.lapinskiene@kjpug.lt Mokytoja ekspertė

2.

Eglė Litvinienė Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja egle.litviniene@kjpug.lt Mokytoja metodininkė

3.

Jadvyga Miežetienė Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja jadvyga.miezetiene@kjpug.lt Mokytoja metodininkė

4.

Janina Šidlauskienė Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja janina.sidlauskiene@kjpug.lt Mokytoja metodininkė
5. Milda Šukienė Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja milda.sukiene@kjpug.lt Mokytoja metodininkė

Užsienio kalbų mokytojai

6.

Živilė Tamošauskienė Anglų kalbos mokytoja  zivile.tamosauskiene@kjpug.lt Mokytoja metodininkė

7.

Vaida Bertašienė Anglų kalbos mokytoja vaida.bertasiene@kjpug.lt Mokytoja metodininkė
8. Rasa Kašinskienė  Anglų kalbos mokytoja rasa.kasinskiene@kjpug.lt Mokytoja metodininkė
9. Asta Motužienė Anglų kalbos mokytoja asta.motuziene@kjpug.lt Mokytoja metodininkė
10. Beata Viggins Anglų kalbos mokytoja beata.viggins@kjpug.lt Mokytoja

11.

Anna Butko–Šorienė Rusų kalbos mokytoja anna.butko.soriene@kjpug.lt Vyresnioji mokytoja

12.

Daiva Firantienė Rusų kalbos mokytoja daiva.firantiene@kjpug.lt Mokytoja metodininkė

13.

Daiva Firantienė Lotynų kalbos mokytoja daiva.firantiene@kjpug.lt Mokytoja
14. Asta Jaramavičiūtė Vokiečių kalbos mokytoja asta,jarmalaviciute@kjpug.lt Mokytoja metodininkė

15.

Virginija Kvietkauskienė Prancūzų kalbos mokytoja virginija.kvietkauskiene@kjpug.lt Mokytoja metodininkė

Matematikos ir informacinių technologijų mokytojai

16. Adelija Uosienė Matematikos mokytoja  adelija.uosiene@kjpug.lt Mokytoja metodininkė

17.

Aušra Bončkienė Matematikos mokytoja ausra.bonckiene@kjpug.lt Mokytoja metodininkė
18. Genovaitė Markuvienė Matematikos mokytoja genovaite.markuviene@kjpug.lt Mokytoja metodininkė
19. Lijana Stabingienė Matematikos mokytoja liana.stabingiene@kjpug.lt Mokytoja
20. Rasa Mineikienė Matematikos, ekonomikos mokytoja rasa.mineikiene@kjpug.lt Mokytoja metodininkė
21. Edita Stalmokienė Matematikos, informatikos mokytoja edita.stalmokiene@kjpug.lt Mokytoja metodininkė

22.

Aidas Kutelis Informacinių technologijų  mokytojas aidas.kutelis@kjpug.lt Mokytojas ekspertas

Gamtos mokslų mokytojai

23.

Virginija Japertaitė Fizikos mokytoja virginija.japertaite@kjpug.lt Mokytoja
24. Pranas Stukanas Fizikos mokytojas  pranas.stukanas@kjpug.lt Mokytojas ekspertas

25.

Simona Balčiūnienė Biologijos mokytoja simona.balciuniene@kjpug.lt Vyresnioji mokytoja

26.

Aurelija Orlovienė Biologijos mokytoja aurelija.orloviene@kjpug.lt Mokytoja metodininkė
27. Nerijus Dzingelevičius Chemijos mokytojas nerijus.dzingelevicius@kjpug.lt Vyresnysis mokytojas
28. Rasa Šorienė Chemijos mokytoja  rasa.soriene@kjpug.lt Mokytoja metodininkė

Socialinių mokslų mokytojai

29.

Daiva Martinkuvienė Psichologijos mokytoja daiva.martinkuviene@kjpug.lt Vyresnioji mokytoja

30.

Ramunė Masiokienė Dorinio ugdymo mokytoja (etika ir tikyba) ramune.masiokiene@kjpug.lt Mokytoja metodininkė
31. Dalia Šimonienė Istorijos mokytoja  dalia.simoniene@kjpug.lt Mokytoja metodininkė
32. Dalia Zibalienė Istorijos mokytoja  dalia.zibaliene@kjpug.lt Mokytoja metodininkė
33. Vilma Beržanskienė Geografijos mokytoja vilma.berzanskiene@kjpug.lt Mokytoja metodininkė

Menų ir sporto mokytojai

34. Stasys Stončius Muzikos mokytojas  stasys.stoncius@kjpug.lt Mokytojas metodininkas

35.

Rita Gembickienė Fizinio ugdymo mokytoja rita.gembickiene@kjpug.lt Mokytoja metodininkė
36. Vidmantas Lapinskas Fizinio ugdymo mokytojas vidmantas.lapinskas@kjpug.lt Mokytojas ekspertas
37. Milda Laureckienė Fizinio ugdymo mokytoja milda.laureckiene@kjpug.lt Mokytoja metodininkė
38. Renata Rusteikienė Dailės mokytoja renata.rusteikiene@kjpug.lt Vyresnioji mokytoja

39.

Ingridas Kiškys Sportinių šokių mokytojas ingridas.kiskys@kjpug.lt
 
Mokytojas metodininkas

40.

Antanas Laureckis Technologijų mokytojas antanas.laureckis@kjpug.lt Vyresnysis mokytojas

41.

Ieva Litvaitytė Technologijų mokytoja ieva.litvaityte@kjpug.lt Mokytoja metodininkė
42. Vismantas Masiokas Technologijų mokytojas vismantas.masiokas@kjpug.lt Vyresnysis mokytojas
Atnaujinta: 2022-05-10
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.45 – 11.30
 • 5. 11.50 – 12.35
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40