Mokytojai

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

El. pašto adresas

Kvalifikacinė kategorija

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai

1.

Irutė Lapinskienė Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja irute.lapinskiene@kjpug.lt Mokytoja ekspertė

2.

Eglė Litvinienė Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja egle.litviniene@kjpug.lt Mokytoja metodininkė

3.

Jadvyga Miežetienė Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja jadvyga.miezetiene@kjpug.lt Mokytoja metodininkė

4.

Janina Šidlauskienė Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja janina.sidlauskiene@kjpug.lt Mokytoja metodininkė
5. Milda Šukienė Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja milda.sukiene@kjpug.lt Mokytoja metodininkė
6. Inga Vaišvilaitė Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja inga.vaisvilaite@kjpug.lt Mokytoja

Užsienio kalbų mokytojai

7.

Živilė Tamošauskienė Anglų kalbos mokytoja  zivile.tamosauskiene@kjpug.lt Mokytoja metodininkė

8.

Vaida Bertašienė Anglų kalbos mokytoja vaida.bertasiene@kjpug.lt Mokytoja metodininkė
9. Rasa Kašinskienė  Anglų kalbos mokytoja rasa.kasinskiene@kjpug.lt Mokytoja metodininkė
10. Asta Motužienė Anglų kalbos mokytoja asta.motuziene@kjpug.lt Mokytoja metodininkė
11. Beata Viggins Anglų kalbos mokytoja beata.viggins@kjpug.lt Vyresnioji mokytoja

12.

Anna Butko–Šorienė Rusų kalbos mokytoja anna.butko.soriene@kjpug.lt Vyresnioji mokytoja

13.

Daiva Firantienė Rusų ir lotynų kalbos mokytoja daiva.firantiene@kjpug.lt Mokytoja metodininkė
14. Asta Jaramavičiūtė Vokiečių kalbos mokytoja asta,jarmalaviciute@kjpug.lt Mokytoja metodininkė

15.

Virginija Kvietkauskienė Prancūzų kalbos mokytoja virginija.kvietkauskiene@kjpug.lt Mokytoja metodininkė

Matematikos ir informacinių technologijų mokytojai

16.

Aušra Bončkienė Matematikos mokytoja ausra.bonckiene@kjpug.lt Mokytoja metodininkė
17. Genovaitė Markuvienė Matematikos mokytoja genovaite.markuviene@kjpug.lt Mokytoja metodininkė
18. Lijana Stabingienė Matematikos mokytoja liana.stabingiene@kjpug.lt Mokytoja
19. Edita Stalmokienė Matematikos, informatikos mokytoja edita.stalmokiene@kjpug.lt Mokytoja metodininkė
20. Andrius Aniulis Matematikos mokytojas andrius.aniulis@kjpug.lt Vyresnysis mokytojas

21.

Aidas Kutelis Informacinių technologijų  mokytojas aidas.kutelis@kjpug.lt Mokytojas ekspertas

Gamtos mokslų mokytojai

22.

Virginija Japertaitė Fizikos mokytoja virginija.japertaite@kjpug.lt Vyresnioji mokytoja

23.

Simona Balčiūnienė Biologijos mokytoja simona.balciuniene@kjpug.lt Mokytoja metodininkė

24.

Aurelija Orlovienė Biologijos mokytoja aurelija.orloviene@kjpug.lt Mokytoja metodininkė
25. Rasa Šorienė Chemijos mokytoja  rasa.soriene@kjpug.lt Mokytoja metodininkė

Socialinių mokslų mokytojai

26.

Daiva Martinkuvienė Psichologijos mokytoja daiva.martinkuviene@kjpug.lt Vyresnioji mokytoja

27.

Ramunė Masiokienė Dorinio ugdymo mokytoja (etika ir tikyba) ramune.masiokiene@kjpug.lt Mokytoja ekspertė
28. Dalia Šimonienė Istorijos mokytoja  dalia.simoniene@kjpug.lt Mokytoja metodininkė
29. Dalia Zibalienė Istorijos mokytoja  dalia.zibaliene@kjpug.lt Mokytoja metodininkė
30. Rasa Mineikienė Ekonomikos mokytoja rasa.mineikiene@kjpug.lt Mokytoja metodininkė
31. Vilma Beržanskienė Geografijos mokytoja vilma.berzanskiene@kjpug.lt Mokytoja metodininkė
32. Aba Gabrielė- Sabancevaitė Socemocinio ugdymo mokytoja ana.gabriele.sabancevaite@kjpug.lt Mokytoja

Menų ir sporto mokytojai

33. Stasys Stončius Muzikos mokytojas  stasys.stoncius@kjpug.lt Mokytojas metodininkas

34.

Rita Gembickienė Fizinio ugdymo mokytoja rita.gembickiene@kjpug.lt Mokytoja metodininkė
35. Vidmantas Lapinskas Fizinio ugdymo mokytojas vidmantas.lapinskas@kjpug.lt Mokytojas ekspertas
36. Milda Laureckienė Fizinio ugdymo mokytoja milda.laureckiene@kjpug.lt Mokytoja metodininkė
37. Renata Rusteikienė Dailės mokytoja renata.rusteikiene@kjpug.lt Vyresnioji mokytoja

38.

Ingridas Kiškys Sportinių šokių mokytojas ingridas.kiskys@kjpug.lt
 
Mokytojas metodininkas

39.

Antanas Laureckis Neformalaus švietimo mokytojas antanas.laureckis@kjpug.lt Vyresnysis mokytojas

40.

Ieva Litvaitytė Technologijų, dailės mokytoja ieva.litvaityte@kjpug.lt Mokytoja metodininkė
41. Vismantas Masiokas Technologijų mokytojas vismantas.masiokas@kjpug.lt Vyresnysis mokytojas
43. Paulius Martinkus Gitaros mokytojas paulius.martinkus@kjpug.lt Mokytojas
Atnaujinta: 2023-05-17
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.45 – 11.30
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40