Statistika

2023 – 2024 m. m. sukomplektuota 19 klasių; mokosi 483 mokiniai

I kl. 5 klasės 123 mokiniai
II kl. 5 klasės 138 mokiniai
III kl. 4 klasės 104 mokinys
IV kl. 5 klasės 118 mokiniai

Klasių vadovai

Ia Inga Vaišvilaitė 29 mokiniai
Ib Viktorija Zacharova 26 mokiniai
Ic Andrius Aniulis 21 mokinys
Id Inga Vaišvilaitė 22 mokiniai
Ie Andrius Aniulis 25 mokiniai
IIa Milda Lisinskė 28 mokiniai
IIb Milda Lisinskė 30 mokinių
IIc Milda Lisinskė 30 mokinių
IId Milda Lisinskė 22 mokiniai
IIe Milda Lisinskė 28 mokiniai
IIIa Rita Gembickienė 25 mokiniai
IIIb Vaida Bertašienė 23 mokiniai
IIIc Anna Butko-Šorienė 27 mokiniai
IIId Edita Stalmokienė 29 mokiniai
IVa Beata Viggins 21 mokinys
IVb Milda Šukienė 25 mokiniai
IVc Eglė Litvinienė 21 mokiniai
IVd Živilė Tamošauskienė 29 mokiniai
IVe Ramunė Masiokienė 22 mokiniai

Mokinius ugdo:

  • 2 mokslo daktarai
  • 4 mokytojai ekspertai
  • 25 mokytojai metodininkai
  • 7 vyresnieji mokytojai
  • 10 mokytojų

Neformaliajam švietimui skirtos 47 valandos:

  • I – II klasėms – 20 val.
  • III – IV klasėms – 27 val.
Atnaujinta: 2023-09-21