Dokumentai
Covid-19 Atnaujinta Dydis
Kabinetų, kuriuose mokosi mokiniai nuo rugsėjo 1 dienos, paskirstymas

Šiuos dokumentus peržiūrėti prieš naujus metus

2021-08-31 14:57:24 188.48 KB
Pamokų laikas

Šiuos dokumentus peržiūrėti prieš naujus metus

2021-09-14 09:16:09 216.39 KB
Saugos reikalavimai gimnazijos patalpose

Šiuos dokumentus peržiūrėti prieš naujus metus

2021-09-21 10:22:35 188.36 KB
Mokinių judėjimo žemėlapis

Šiuos dokumentus peržiūrėti prieš naujus metus

2021-06-29 10:10:16 39.66 KB
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Gimnazijos nuostatai 474.21 KB
Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 399.01 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Strateginis planas 2021-2025 2021-06-08 11:57:19 575.82 KB
Ugdymo planas 2021-2023 m. 2021-09-22 12:15:27 1.03 MB
Gimnazijos metinės veiklos planas 2021 m. su priedais 2021-06-08 11:57:42 1.76 MB
Visuomenės sveikatos specialistės veiklos planas 2021-06-08 11:57:46 254.23 KB
Bibliotekos ir skaityklos veiklos planas 2021-06-29 10:27:32 245.3 KB
Metodinės veiklos planas 2021 2021-07-16 09:12:56 149.83 KB
Mėnesio veiklos planai Atnaujinta Dydis
Spalio mėnesio veiklos planas 2021-10-01 12:26:41 1.66 MB
Rugsėjo mėnesio veiklos planas 2021-10-01 12:23:29 1.73 MB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
2021 m.
2021 m. III ketv. ataskaitos 2021-10-11 10:43:41 2.89 MB
2021 m. II ketv. ataskaitos 2021-10-11 10:43:41 3.06 MB
2021 m. I ketv. ataskaitos 2021-10-11 10:43:41 3.23 MB
2020 m.
2020 m. metinės ataskaitos 2021-06-08 15:40:53 7.19 MB
2020 m. III ketvirčio ataskaitos 2021-06-08 15:41:08 3.13 MB
2020 m. II ketvirčio ataskaitos 2021-06-08 15:41:15 4.01 MB
2020 m. I ketvirčio ataskaitos 2021-06-08 15:41:38 3.32 MB
2019 m.
2019 m. metinės ataskaitos 2021-06-08 15:39:42 9.08 MB
2019 m. III ketvirčio ataskaitos 2021-06-08 15:39:56 3.69 MB
2019 m. II ketvirčio ataskaitos 2021-06-08 15:40:09 3.45 MB
2019 m. I ketvirčio ataskaitos 2021-06-08 15:40:25 3.96 MB
2018 m.
2018 m. metinės ataskaitos 2021-06-08 15:50:58 9.37 MB
2018 m. III ketvirčio ataskaitos 2021-06-08 15:51:17 3.86 MB
2018 m. II ketvirčio ataskaitos 2021-06-08 15:51:26 3.51 MB
2018 m. I ketvirčio ataskaitos 2021-06-08 15:51:34 2.47 MB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Valgiaraštis 2021-06-11 10:37:27 4.93 MB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2021m. 2021-06-08 11:38:08 634.2 KB
Neformalus švietimas Atnaujinta Dydis
Neformaliojo švietimo gimnazijoje organizavimo tvarkos aprašas 2021-10-07 08:41:47 109.72 KB
Neformaliojo švietimo būreliai 2021-09-23 08:59:54 91.1 KB
Neformaliojo švietimo užsiėmimų tvarkaraštis 2021-09-23 08:59:54 137.27 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Gimnazijos korupcijos prevencijos įgyvendinimo ir kontrolės vykdymo grupė 2021-06-08 10:19:49 102.39 KB
Korupcijos prevencijos programa 2021-06-08 10:19:49 129.23 KB
Įsakymas dėl atsakingo asmens už korupcijos prevenciją 204.85 KB
Civilinė sauga Atnaujinta Dydis
Civilinės saugos metinis veiklos planas 2021m. 2021-07-14 22:39:36 1.44 MB
Civilinės saugos prevencinių priemonių planas 2021-2023 m. 162.23 KB
Vaikų gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Vaiko gerovės komisija 510.5 KB
Konfidencialūs dokumentai Atnaujinta Dydis
Mokinių parlamentas Atnaujinta Dydis
Mokinių parlamento veiklos planas 2021-06-23 15:34:14 413.57 KB
Gimnazijos mokinių parlamento nuostatai 2021-06-23 15:34:14 112.26 KB
Bibliotekos dokumentai Atnaujinta Dydis
Bibliotekos ir skaityklos veiklos planas 2021-06-29 10:27:32 245.3 KB
Gimnazijos bibliotekos dokumentų fondo apskaitos tvarkos aprašas 2021-10-07 08:45:27 121.65 KB
Gimnazijos aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas 2021-10-07 08:45:33 125.9 KB
Gimnazijos bibliotekos taisyklės 2021-10-07 08:45:54 205.54 KB
Projektai ir programos Atnaujinta Dydis
Paraiška projektui 2021-06-29 10:39:55 91.51 KB
Projektų rengimo, finansavimo ir kontrolės tvarkos aprašas 2021-06-29 10:39:55 57.94 KB
Biciu info 634.5 KB
Metodinės veiklos planas Atnaujinta Dydis
Metodinės veiklos planas 2021-06-29 11:32:51 149.83 KB
Informacija tėvams Atnaujinta Dydis
Rekomendacijos dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams 2021-06-29 11:39:14 170.22 KB
Dokumentai mokiniams Atnaujinta Dydis
Mokinių atsiskaitymo už papildomus vasaros darbus tvarkos aprašas 2021-06-29 12:57:05 54.14 KB
Vidurinio ugdymo programos aprašas 2021-06-29 12:57:05 155.82 KB
Vidurinio ugdymo programos aprašo priedas 2021-06-29 12:57:05 158.21 KB
Valstybinių brandos egzaminų kriterinio vertinimo nuostatai 2021-06-29 12:57:06 0.96 MB
Individualių ugdymo planų sudarymo tvarkos aprašas 2021-06-29 12:57:07 56.34 KB
III klasių mokinių privalomų projektinių darbų vykdymo ir vertinimo metodinės rekomendacijos 2021-06-29 12:57:08 248.96 KB
Kompiuterinio raštingumo vertinimo lentelė 2021-06-29 12:57:09 358.57 KB
Dalyko mokymo intensyvinimo, mokinio pasirinkto dalyko, dalyko kurso ar dalyko modulio pakeitimo tvarkos aprašas 2021-06-29 12:57:09 196.8 KB
Duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika 138.68 KB
Ugdymo organizavimas Atnaujinta Dydis
Ugdymo planas 1.03 MB
Mokinių pasiekimų gerinimo strategija 2021-10-06 11:19:22 275.63 KB
Bendrieji ugdymo planai 1.16 MB
Aprašai ir taisyklės Atnaujinta Dydis
Neformaliojo švietimo gimnazijoje organizavimo tvarkos aprašas 2021-10-07 08:41:47 109.72 KB
Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje esančiose mokyklose tvarkos aprašas 2021-10-07 08:41:59 140.53 KB
Gimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2021-10-07 08:43:55 408.29 KB
Gimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos tvarkos aprašas 2021-10-07 08:44:05 533.04 KB
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2021-10-07 08:44:11 389.62 KB
Gimnazijos informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas 2021-10-07 08:44:17 253.34 KB
Gimnazijos lygių galimybių tvarkos aprašas 2021-10-07 08:44:22 365.16 KB
Krizių valdymo  priemonių tvarkos aprašas 2021-10-07 08:44:27 401.65 KB
Mokinių pamokų lankomumo stebėsenos, apskaitos ir pamokų nelankymo prevencijos vykdymo tvarkos aprašas 2021-10-07 08:44:33 126.59 KB
III gimnazijos klasių mokinių projektinių darbų vykdymo ir vertinimo tvarkos aprašas 2021-10-07 08:44:38 153.98 KB
Maitinimo organizavimo gimnazijoje tvarkos aprašas 2021-10-07 08:44:43 271.07 KB
Gimnazijos dovanų politika 2021-10-07 08:44:52 373.15 KB
Gimnazijos ugdomosios veiklos stebėsenos tvarkos aprašas 2021-10-07 08:44:57 1.63 MB
Vidaus kontrolės politika 2021-10-07 08:45:02 554.76 KB
Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika 2021-10-07 08:45:06 365.07 KB
Gimnazijos asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2021-10-07 08:45:12 674.49 KB
Mokinių pasiekimų gerinimo strategija 2021-10-07 08:45:18 275.63 KB
Gimnazijos bibliotekos dokumentų fondo apskaitos tvarkos aprašas 2021-10-07 08:45:27 121.65 KB
Gimnazijos aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas 2021-10-07 08:45:33 125.9 KB
Gimnazijos bibliotekos taisyklės 2021-10-07 08:45:54 205.54 KB