Dokumentai
2020-2021 mokslo metai Atnaujinta Dydis
Kabinetų, kuriuose mokosi mokiniai nuo rugsėjo 2 dienos, paskirstymas

Šiuos dokumentus peržiūrėti prieš naujus metus

2021-06-29 10:10:15 197.04 KB
Pamokų laikas

Šiuos dokumentus peržiūrėti prieš naujus metus

2021-06-29 10:10:16 175.99 KB
Saugos reikalavimai gimnazijos patalpose

Šiuos dokumentus peržiūrėti prieš naujus metus

2021-06-29 10:10:16 259.94 KB
Mokinių judėjimo žemėlapis

Šiuos dokumentus peržiūrėti prieš naujus metus

2021-06-29 10:10:16 39.66 KB
Ugdymo plano pakeitimas

Šiuos dokumentus peržiūrėti prieš naujus metus

2021-06-29 10:10:24 3.3 MB
Nuotolinio mokymosi grafikas

Šiuos dokumentus peržiūrėti prieš naujus metus

2021-06-29 10:10:24 357.04 KB
Ugdymo proceso organizavimas lapkričio 16 d. – 27 d.

Šiuos dokumentus peržiūrėti prieš naujus metus

2021-06-29 10:10:25 94.47 KB
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Gimnazijos tarybos nuostatai 2021-06-08 11:15:00 67.41 KB
Gimnazijos nuostatai 2021-06-08 11:34:07 474.21 KB
Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 2021-06-08 11:34:08 399.01 KB
Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje esančiose mokyklose tvarkos aprašas 2021-06-08 11:34:08 140.53 KB
Gimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2021-06-08 11:34:09 408.29 KB
Gimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos tvarkos aprašas 2021-06-08 11:34:10 530.72 KB
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2021-06-08 11:34:10 389.62 KB
Gimnazijos informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas 2021-06-08 11:34:11 253.34 KB
Gimnazijos lygių galimybių tvarkos aprašas 2021-06-08 11:34:11 365.16 KB
Krizių valdymo  priemonių tvarkos aprašas 2021-06-08 11:34:12 152.83 KB
Mokinių pamokų lankomumo stebėsenos, apskaitos ir pamokų nelankymo prevencijos vykdymo tvarkos aprašas 2021-06-08 11:34:12 126.59 KB
III gimnazijos klasių mokinių projektinių darbų vykdymo ir vertinimo tvarkos aprašas 2021-06-08 11:34:13 153.98 KB
Maitinimo organizavimo gimnazijoje tvarkos aprašas 2021-06-08 11:34:13 271.07 KB
Gimnazijos dovanų politika 2021-06-08 11:34:14 373.15 KB
Gimnazijos ugdomosios veiklos stebėsenos tvarkos aprašas 2021-06-08 11:34:16 1.63 MB
Vidaus kontrolės politika 2021-06-08 11:34:17 554.76 KB
Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika 2021-06-08 11:34:18 365.07 KB
Gimnazijos asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2021-06-08 11:34:18 674.49 KB
Mokiniu-pasiekimu-gerinimo-strategija-gimnazijoje 2021-06-08 11:34:19 275.63 KB
Neformaliojo švietimo gimnazijoje organizavimo tvarkos aprašas 2021-06-29 12:17:07 109.72 KB
Gimnazijos bibliotekos dokumentų fondo apskaitos tvarkos aprašas 2021-06-29 10:28:23 121.65 KB
Gimnazijos aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas 2021-06-29 10:28:32 69.05 KB
Gimnazijos bibliotekos taisyklės 2021-06-29 10:28:51 205.54 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Strateginis planas 2021-2025 2021-06-08 11:57:19 575.82 KB
Ugdymo planas 2021-06-08 11:57:31 10.15 MB
Gimnazijos metinės veiklos planas 2021 m. su priedais 2021-06-08 11:57:42 1.76 MB
Visuomenės sveikatos specialistės veiklos planas 2021-06-08 11:57:46 254.23 KB
Bibliotekos ir skaityklos veiklos planas 2021-06-29 10:27:32 245.3 KB
Metodinės veiklos planas 2021 2021-07-16 09:12:56 149.83 KB
Mėnesio veiklos planai Atnaujinta Dydis
Birželio mėnesio veiklos planas 2021-06-08 11:26:26 709.14 KB
Gegužės mėnesio veiklos planas 2021-06-08 11:26:27 1.11 MB
Balandžio mėnesio veiklos planas 2021-06-08 11:26:29 0.99 MB
Kovo mėnesio veiklos planas 2021-06-08 11:26:30 1.35 MB
Vasario mėnesio veiklos planas 2021-06-08 11:26:32 1.29 MB
Sausio mėnesio veiklos planas 2021-06-08 11:26:33 1.17 MB
Gruodžio mėnesio veiklos planas 2021-06-08 11:26:34 67.95 KB
Lapkričio mėnesio veiklos planas 2021-06-08 11:26:35 1.08 MB
Spalio mėnesio veiklos planas 2021-06-08 11:26:36 945.33 KB
Rugsėjo mėnesio veiklos planas 2021-06-08 11:26:38 1.41 MB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
2021 m.
2021 m. II ketv. ataskaitos 2021-07-16 09:06:49 3.06 MB
2021 m. I ketv. ataskaitos 2021-07-16 09:06:49 3.23 MB
2020 m.
2020 m. metinės ataskaitos 2021-06-08 15:40:53 7.19 MB
2020 m. III ketvirčio ataskaitos 2021-06-08 15:41:08 3.13 MB
2020 m. II ketvirčio ataskaitos 2021-06-08 15:41:15 4.01 MB
2020 m. I ketvirčio ataskaitos 2021-06-08 15:41:38 3.32 MB
2019 m.
2019 m. metinės ataskaitos 2021-06-08 15:39:42 9.08 MB
2019 m. III ketvirčio ataskaitos 2021-06-08 15:39:56 3.69 MB
2019 m. II ketvirčio ataskaitos 2021-06-08 15:40:09 3.45 MB
2019 m. I ketvirčio ataskaitos 2021-06-08 15:40:25 3.96 MB
2018 m.
2018 m. metinės ataskaitos 2021-06-08 15:50:58 9.37 MB
2018 m. III ketvirčio ataskaitos 2021-06-08 15:51:17 3.86 MB
2018 m. II ketvirčio ataskaitos 2021-06-08 15:51:26 3.51 MB
2018 m. I ketvirčio ataskaitos 2021-06-08 15:51:34 2.47 MB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Valgiaraštis 2021-06-11 10:37:27 4.93 MB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2021m. 2021-06-08 11:38:08 634.2 KB
Neformalus švietimas Atnaujinta Dydis
Neformaliojo švietimo gimnazijoje organizavimo tvarkos aprašas 2021-06-29 12:17:07 109.72 KB
Neformaliojo švietimo užsiėmimų tvarkaraštis 2021-06-11 22:24:33 242.7 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Gimnazijos korupcijos prevencijos įgyvendinimo ir kontrolės vykdymo grupė 2021-06-08 10:19:49 102.39 KB
Korupcijos prevencijos programa 2021-06-08 10:19:49 129.23 KB
Civilinė sauga Atnaujinta Dydis
Civilinės saugos metinis veiklos planas 2021m. 2021-07-14 22:39:36 1.44 MB
Civilinės saugos prevencinių priemonių planas 2021-2023 m. 162.23 KB
Konfidencialūs dokumentai Atnaujinta Dydis
Mokinių parlamentas Atnaujinta Dydis
Mokinių parlamento veiklos planas 2021-06-23 15:34:14 413.57 KB
Gimnazijos mokinių parlamento nuostatai 2021-06-23 15:34:14 112.26 KB
Bibliotekos dokumentai Atnaujinta Dydis
Bibliotekos ir skaityklos veiklos planas 2021-06-29 10:27:32 245.3 KB
Gimnazijos bibliotekos dokumentų fondo apskaitos tvarkos aprašas 2021-06-29 10:28:23 121.65 KB
Gimnazijos aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas 2021-06-29 10:28:32 69.05 KB
Gimnazijos bibliotekos taisyklės 2021-06-29 10:28:51 205.54 KB
Projektai ir programos Atnaujinta Dydis
Paraiška projektui 2021-06-29 10:39:55 91.51 KB
Projektų rengimo, finansavimo ir kontrolės tvarkos aprašas 2021-06-29 10:39:55 57.94 KB
Metodinės veiklos planas Atnaujinta Dydis
Metodinės veiklos planas 2021-06-29 11:32:51 149.83 KB
Informacija tėvams Atnaujinta Dydis
Rekomendacijos dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams 2021-06-29 11:39:14 170.22 KB
Dokumentai mokiniams Atnaujinta Dydis
Mokinių atsiskaitymo už papildomus vasaros darbus tvarkos aprašas 2021-06-29 12:57:05 54.14 KB
Vidurinio ugdymo programos aprašas 2021-06-29 12:57:05 155.82 KB
Vidurinio ugdymo programos aprašo priedas 2021-06-29 12:57:05 158.21 KB
Valstybinių brandos egzaminų kriterinio vertinimo nuostatai 2021-06-29 12:57:06 0.96 MB
Individualių ugdymo planų sudarymo tvarkos aprašas 2021-06-29 12:57:07 56.34 KB
III klasių mokinių privalomų projektinių darbų vykdymo ir vertinimo metodinės rekomendacijos 2021-06-29 12:57:08 248.96 KB
Kompiuterinio raštingumo vertinimo lentelė 2021-06-29 12:57:09 358.57 KB
Dalyko mokymo intensyvinimo, mokinio pasirinkto dalyko, dalyko kurso ar dalyko modulio pakeitimo tvarkos aprašas 2021-06-29 12:57:09 196.8 KB