KJPUG Alumnų draugija

Alumnų draugija

Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos Alumnų draugija – tai Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos, buvusi Kretingos trečioji vidurinė mokykla, Kretingos Jurgio Pabrėžos gimnazija, auklėtinių asociacija, kurios misija  – palaikyti tvirtus Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos absolventų tarpusavio ryšius ir ryšius su gimnazija, prisidėti prie Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos veiklos vystymo ir plėtros, vystyti Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos auklėtinių bendruomenės profesinius gebėjimus. Draugija vykdo švietėjiškus, profesinių gebėjimų tobulinimo, mokslo ir studijų plėtros projektus, teikia finansinę paramą Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinei gimnazijai, jos gimnazistams ir mokytojams, gimnazistų organizacijoms ir mokslo renginiams. Draugija jungia ir vienija visus Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinę gimnaziją, Kretingos trečiąją vidurinę mokyklą, Kretingos Jurgio Pabrėžos gimnaziją baigusius ar čia besimokiusius asmenis, gyvenančius ir dirbančius įvairiuose Lietuvos miestuose.

Alumnų draugijos struktūra

Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos Alumnų draugijos prezidentas Aivaras Daukantas
Šiuo metu Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos Alumnų draugijos valdybą sudaro: Karolis Uosis ir Aivaras Daukantas

Rekvizitai ir kontaktai

Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos Alumnų draugija
Kodas 303370933
Sąskaitos Nr. LT574010051002149569, AB “DNB” banke, banko kodas 40100
Buveinė: A. Vivulskio g. 35 Vilnius
Adresas korespondencijai: Laisvės alėja 99A Kaunas
Tel.: (8~6) 530 44 88
El. paštas: alumni@kjpg.lt
Teisinė forma – asociacija
Įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre

Atnaujinta: 2023-05-17