Ugdymo organizavimas
Ugdymo organizavimas Atnaujinta Dydis
Ugdymo planas 2023-09-14 13:11:08 8.67 MB
Mokinių pasiekimų gerinimo strategija 2021-10-06 11:19:22 275.63 KB
Bendrieji ugdymo planai 1.16 MB
Konsultacijų grafikas 2023-2024 m.m. 2023-10-09 10:18:04 156.52 KB
Mokinių pasiekimų ir pažangos gerinimo Kretingos rajono švietimo įstaigose 2022–2024 m. priemonių planas 62.17 KB