Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisija

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Statusas

1.

Kęstutis Trakšelys gimnazijos direktorius

pirmininkas

2.

Violeta Turauskaitė gimnazijos tėvų atstovė

narė

3.

Aidas Kutelis informacinių technologijų mokytojas ekspertas

narys

4. Milda Šukienė lietuvių kalbos mokytoja metodininkė narė
Atnaujinta: 2023-09-26