Gimnazijos taryba

Mokyklos tarybos nariai 2019 m.m. - 2020 m.m.  

Nr. Vardas, pavardė Atstovavimas Pareigos taryboje
1. Laima Ruibienė   Pirmininkė
2. Rasa Kašinskienė Anglų kalbos mokytoja metodininkė Pirmininkės pavaduotoja
3. Eglė Litvinienė Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Sekretorė
4. Edita Stalmokienė Matematikos mokytoja metodininkė Gimnazijos rėmimo fondo pirmininkė
5. Aidas Kutelis Informacinių technologijų   mokytojas metodininkas Gimnazijos rėmimo fondo iždininkas
6.

Kazimieras Jurkaitis

Tėvų atstovas narys
7.

Dalia Raškauskienė

Tėvų atstovė narė
8.

Laima Ruibienė

Tėvų atstovė narė
9.

Vaida Slušnienė

Tėvų atstovė narė
10.

Loreta Stonkuvienė

Tėvų atstovė narė
11. Rasa Kašinskienė Mokytojų atstovė narė
12. Eglė Litvinienė Mokytojų atstovė narė
13. Genovaitė Markuvienė Mokytojų atstovė narė
14. Valdonija Karaliūnienė Mokytojų atstovė narė
15. Dalia Šimonienė Mokytojų atstovė narė
16.  Alneda Meškytė Mokinių atstovė narė
17. Ugnė Drungilaitė Mokinių atstovė narė
18. Raminta Petrikaitė Mokinių atstovė narė
19. Austėja Markvaldaitė Mokinių atstovė narė
20. Tomas Perkumas Mokinių atstovas narys

Gimnazijos tarybos funkcijos:

 • pritaria gimnazijos nuostatams, vidaus darbo tvarkos taisyklėms, ugdymo planui. Esant būtinumui, teikia pasiūlymus šių dokumentų tobulinimui; 
 • nustato ugdymo organizavimo tvarką; 
 • svarsto vadovėlių, mokinių žinių, gebėjimų ir įgūdžių vertinimo sistemos parinkimo, papildomos ugdomos veiklos ir renginių organizavimo klausimus, konsultuoja mokinius; 
 • svarsto gimnazijos pajamų ir išlaidų sąmatą, planuoja ir kontroliuoja jų paskirstymą, prižiūri gimnazijos ūkinę ir finansinę veiklą, išklauso gimnazijos ūkinę – finansinę ataskaitą už ketvirtį arba pagal poreikį; 
 • sprendžia mokinių šalinimo iš gimnazijos klausimus (mokytojų tarybos ir mokinių parlamento teikimu);
 • svarsto gimnazijos struktūros pakeitimo klausimus; 
 • vertina gimnazijos veiklą;
 • renka gimnazijos pedagogų atestacinės komisijos narius – tėvus.
Atnaujinta: 2021-10-22
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.45 - 11.30
 • 5. 11.50 - 12.35
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.55 - 15.40