Gimnazijos taryba

Mokyklos tarybos nariai 2021 m.m. - 2022 m.m.  

Nr. Vardas, pavardė Atstovavimas Pareigos taryboje
1. Laima Ruibienė Tėvų atstovė Pirmininkė
2. Rasa Kašinskienė Anglų kalbos mokytoja metodininkė Pirmininkės pavaduotoja
3. Eglė Litvinienė Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Sekretorė
4. Živilė Tamošauskienė Anglų klabos mokytoja Gimnazijos rėmimo fondo pirmininkė
5. Rasa Mineikienė Ekonomikos mokytoja Gimnazijos rėmimo fondo iždininkas
6. Aidas Kutelis Informacinių technologijų mokytojas narys
7.

Kazimieras Jurkaitis

Tėvų atstovas narys
8.

Dalia Raškauskienė

Tėvų atstovė narė
9.

Laima Ruibienė

Tėvų atstovė narė
10.

Vaida Slušnienė

Tėvų atstovė narė
11.

Loreta Stonkuvienė

Tėvų atstovė narė
12. Rasa Kašinskienė Mokytojų atstovė narė
13. Eglė Litvinienė Mokytojų atstovė narė
14. Genovaitė Markuvienė Mokytojų atstovė narė
15. Dalia Šimonienė Mokytojų atstovė narė
16.  Karolina Mažrimaitė Mokinių atstovė narė
17. Ugnė Drungilaitė Mokinių atstovė narė
18. Mykolas Daračius Mokinių atstovė narė
19. Austėja Markvaldaitė Mokinių atstovė narė
20. Živilė Bružaitė Mokinių atstovas narys

Gimnazijos tarybos funkcijos:

 • pritaria gimnazijos nuostatams, vidaus darbo tvarkos taisyklėms, ugdymo planui. Esant būtinumui, teikia pasiūlymus šių dokumentų tobulinimui; 
 • nustato ugdymo organizavimo tvarką; 
 • svarsto vadovėlių, mokinių žinių, gebėjimų ir įgūdžių vertinimo sistemos parinkimo, papildomos ugdomos veiklos ir renginių organizavimo klausimus, konsultuoja mokinius; 
 • svarsto gimnazijos pajamų ir išlaidų sąmatą, planuoja ir kontroliuoja jų paskirstymą, prižiūri gimnazijos ūkinę ir finansinę veiklą, išklauso gimnazijos ūkinę – finansinę ataskaitą už ketvirtį arba pagal poreikį; 
 • sprendžia mokinių šalinimo iš gimnazijos klausimus (mokytojų tarybos ir mokinių parlamento teikimu);
 • svarsto gimnazijos struktūros pakeitimo klausimus; 
 • vertina gimnazijos veiklą;
 • renka gimnazijos pedagogų atestacinės komisijos narius – tėvus.

Atnaujinta: 2022-09-29
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
8. 14.55 – 15.40
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.45 – 11.30
 • 5. 11.50 – 12.35
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40
Iki rudens atostogų liko:
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.