Aprašai ir taisyklės

Aprašai ir taisyklės Atnaujinta Dydis
Neformaliojo švietimo gimnazijoje organizavimo tvarkos aprašas 2021-10-07 08:41:47 109.72 KB
Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje esančiose mokyklose tvarkos aprašas 2021-10-07 08:41:59 140.53 KB
Gimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2021-10-07 08:43:55 408.29 KB
Gimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos tvarkos aprašas 2021-10-07 08:44:05 533.04 KB
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2021-10-07 08:44:11 389.62 KB
Gimnazijos informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas 2021-10-07 08:44:17 253.34 KB
Gimnazijos lygių galimybių tvarkos aprašas 2021-10-07 08:44:22 365.16 KB
Krizių valdymo  priemonių tvarkos aprašas 2021-10-07 08:44:27 401.65 KB
Mokinių pamokų lankomumo stebėsenos, apskaitos ir pamokų nelankymo prevencijos vykdymo tvarkos aprašas 2021-10-07 08:44:33 126.59 KB
III gimnazijos klasių mokinių projektinių darbų vykdymo ir vertinimo tvarkos aprašas 2021-10-07 08:44:38 153.98 KB
Maitinimo organizavimo gimnazijoje tvarkos aprašas 2021-10-07 08:44:43 271.07 KB
Gimnazijos dovanų politika 2021-10-07 08:44:52 373.15 KB
Gimnazijos ugdomosios veiklos stebėsenos tvarkos aprašas 2021-10-07 08:44:57 1.63 MB
Vidaus kontrolės politika 2021-10-07 08:45:02 554.76 KB
Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika 2021-10-07 08:45:06 365.07 KB
Gimnazijos asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2021-10-07 08:45:12 674.49 KB
Mokinių pasiekimų gerinimo strategija 2021-10-07 08:45:18 275.63 KB
Gimnazijos bibliotekos dokumentų fondo apskaitos tvarkos aprašas 2021-10-07 08:45:27 121.65 KB
Gimnazijos aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas 2021-10-07 08:45:33 125.9 KB
Gimnazijos bibliotekos taisyklės 2021-10-07 08:45:54 205.54 KB

Atnaujinta: 2021-10-22
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.45 - 11.30
 • 5. 11.50 - 12.35
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.55 - 15.40