Aprašai ir taisyklės

Aprašai ir taisyklės Atnaujinta Dydis
Neformaliojo švietimo gimnazijoje organizavimo tvarkos aprašas 2022-02-23 13:38:35 192.34 KB
Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje esančiose mokyklose tvarkos aprašas 2021-10-07 08:41:59 140.53 KB
Gimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2021-10-07 08:43:55 408.29 KB
Gimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos tvarkos aprašas 2022-09-16 10:35:45 317.43 KB
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2021-10-07 08:44:11 389.62 KB
Gimnazijos informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas 2021-10-07 08:44:17 253.34 KB
Gimnazijos lygių galimybių tvarkos aprašas 2021-10-07 08:44:22 365.16 KB
Krizių valdymo  priemonių tvarkos aprašas 2021-10-07 08:44:27 401.65 KB
Mokinių pamokų lankomumo stebėsenos, apskaitos ir pamokų nelankymo prevencijos vykdymo tvarkos aprašas 2022-09-30 08:54:54 470.42 KB
III gimnazijos klasių mokinių projektinių darbų vykdymo ir vertinimo tvarkos aprašas 2021-10-07 08:44:38 153.98 KB
Maitinimo organizavimo gimnazijoje tvarkos aprašas 2021-10-07 08:44:43 271.07 KB
Gimnazijos dovanų politika 2021-10-07 08:44:52 373.15 KB
Vidaus kontrolės politika 2021-10-07 08:45:02 554.76 KB
Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika 2021-10-07 08:45:06 365.07 KB
Gimnazijos asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2021-10-07 08:45:12 674.49 KB
Mokinių pasiekimų gerinimo strategija 2021-10-07 08:45:18 275.63 KB
Gimnazijos bibliotekos dokumentų fondo apskaitos tvarkos aprašas 2022-05-11 10:57:59 351.53 KB
Gimnazijos aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas 2022-03-21 13:20:25 234.27 KB
Gimnazijos bibliotekos taisyklės 2022-04-08 08:18:03 205.57 KB
Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkos aprašas 395.59 KB
Gimnazijos psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 201.58 KB
Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo mokiniui tvarkos aprašas 199.24 KB
Poveikio priemonių, taikomų netinkamai besielgiantiems mokiniams, sąrašas 212.97 KB
Drausmės pažeidimo pažyma 249.04 KB
Ugdomosios veiklos stebėsenos veiklos tvarkos aprašas 391.37 KB

Atnaujinta: 2022-04-04
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
8. 14.55 – 15.40
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.45 – 11.30
 • 5. 11.50 – 12.35
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40
Iki rudens atostogų liko:
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.