Dokumentai
Europos Sąjungos struktūrinių fondų/ Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“ Atnaujinta Dydis
Veiklos tobulinimo planas 2023-01-16 11:13:49 527.3 KB
Veiklos tobulinimo plano patikslinimas 2023-01-16 11:13:49 284.91 KB
Veiklos tobulinimo plano papildymas 2023-01-16 11:13:49 284.91 KB
Projekto „Kokybės krepšelis“ konsultacijų grafikas 2022-2023 m.m. 2023-02-14 07:54:38 146.19 KB
Konsultacijos mokiniams iš projekto „ Kokybės krepšelis“ lėšų grafikas 2023-01-16 11:13:49 427.02 KB
Metinė ataskaita 2023-01-16 11:13:49 360.21 KB
I ketvirčio ataskaita 2023-01-16 11:13:49 565.48 KB
"Kokybės krepšelio" neformaliojo švietimo veiklos 2022- 2023m.m 2023-01-16 11:13:49 612.71 KB
Gimnazijos veiklos tobulinimo plano veiklos ataskaita už pirmuosius metus (pristatymas) 2023-01-16 11:13:49 20.37 MB
Mokinių tarpinė apklausa projekto „Kokybės krepšelis“ veiklų kontekste 2023-01-16 11:44:40 1.4 MB
Projekto „Kokybės krepšelis“ veiklos 2023-01-18 10:55:59 3.52 MB
Vidaus įsivertinimas 2022 metais projekto „Kokybės krepšelis" kontekste 2023-01-18 11:33:27 364.74 KB