Mokinių parlamentas

Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos mokinių parlamentas – savarankiška organizacija, veikianti Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos mokinių iniciatyvos pagrindu.

Mokinių parlamento narių sąrašas 2020–2021 m. m.

Eil.Nr.

Vardas, pavardė

Atstovaujama klasė

Pareigos

1.

Raminta Petrikaitė 

IIa kl.

Narė

2.

Austėja Markvaldaitė 

IIb kl.

Narė

3. Ugnė Drungilaitė

IId kl.

Narė

4. Enrika Puotkalytė

IId kl.

Narė

5. Tomas Perkumas

IIIa kl.

Narys

6. Agnė Irkinaitė IIIa kl. Narė
7. Alneda Meškytė

 IIId kl.

Narė

8. Matas Miltakis

 IIId kl.

Narys

Mokinių parlamento koordinatorė – mokytoja Dalia Zibalienė

Mokinių parlamento funkcijos:

 • teikia siūlymus dėl ugdymo organizavimo, mokinių neformaliojo švietimo programų ir socialinės veiklos;
 • keičiasi veiklos patirtimi, bendradarbiauja su analogiškomis miesto, rajono, šalies ir užsienio mokyklų mokinių savivaldomis;
 • padeda gimnazijos administracijai spręsti mokiniams aktualias problemas;
 • puoselėja gimnazijos tradicijas;
 • rengia projektus, akcijas, skatinančius jaunimo iniciatyvą, atsakomybę, kūrybiškumą;
 • padeda adaptuotis naujiems gimnazijos mokiniams; 
 • tiria gimnazistų interesus ir poreikius;
 • atstovauja gimnazijai už jos ribų; 
 • svarsto gimnazijos veiklą reglamentuojančių dokumentų, ugdymo planų, programų projektus ir teikia siūlymus dėl jų įgyvendinimo; 
 • deleguoja 5 Parlamento narius į gimnazijos tarybą, vienas iš jų – mokinių parlamento prezidentas;
 • gina mokinių interesus, rūpinasi mokinių problemų sprendimu; 
 • aptaria ir organizuoja popamokinę veiklą ir laisvalaikį; 
 • organizuoja mokinių socialinę veiklą, rūpinasi drausmės ir tvarkos palaikymu gimnazijoje;
 • informuoja gimnazijos mokinius apie svarstomus klausimus, priimtus sprendimus.

Mokinių parlamentas Atnaujinta Dydis
Mokinių parlamento veiklos planas 2021-06-23 15:34:14 413.57 KB
Gimnazijos mokinių parlamento nuostatai 2021-06-23 15:34:14 112.26 KB

Atnaujinta: 2021-10-22
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.45 - 11.30
 • 5. 11.50 - 12.35
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.55 - 15.40